Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

קצה חוט בפרשה?

קצה חוט בפרשה?

121 ימים עברו מאז נעלמו עקבותיו של הנער מוישי קליינרמן במירון [*] והיום הודיעה המשטרה כי היא מאריכה את צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה לפני כמה שבועות [**]

על פי גורמים המעורים בפרשה, למשטרה אין עדיין התקדמות משמעותית בחקירה אך היות ומגיעים כל הזמן פיסות מידע חדשות המשטרה מבקשת את הארכת צו איסור הפרסום.

יש לציין כי לפני שבועיים החלה המשטרה לחקור את הקשר הין היעלמותו של מוישי לבין היעלמותו לפני כשנתיים של משה אילוביץ בן ה-37 נשוי ואב לחמישה ילדים ממבוא מודיעים שהגיע להר מירון בשנת 2019 וכמו קליינרמן, מאז נעלמו עקבותיו והוא לא נמצא עד לרגע זה.

בשבוע שעבר הגיעו הוריו של קליינרמן להתברך מפי הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו. בפגישה קרא הרב קרא לכלל ישראל להמשיך להתפלל עד למציאת הנער. האם סיפרה לרב כי בחיפושים שנערכו לפני כמה שבועות בהר מירון אחר מוישי נמצאו בגדים ושרידי שיניים [***] אך לשמחתם נשלל הקשר לבנם משה ואם אחרי כל החיפושים לא מצאו כל סימן למוישי, זה נותן להם תקווה שהוא בחיים.

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸צילום: באדיבות המשפחה

=====

הערות מערכת

[*] על ההיעלמות ראו כאן: https://bit.ly/3aYXDMF

[**] על ההתקדמות בחקירה והטלת צו איסור הפרסום ראו כאן: https://bit.ly/3OxMTCx

[***] על החיפושים ומציאת הבגדים ראו כאן: https://bit.ly/3J3rUpT

#מירון #היעלמות #קליינרמן

@img td:`https://scontent-ord5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/294665402_5706512566034071_4201692146404760755_n.png?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=RSEsG_05ZpUAX86CwD7&_nc_ht=scontent-ord5-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-dyeKOCGxFKcBkHekyOZq-wP9trnNTOwoddHR9-f5jKA&oe=62E321B2`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5706521342699860/