Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"אני ראש הממשלה היחיד שטיפל בבעיות בהר מירון"

"אני ראש הממשלה היחיד שטיפל בבעיות בהר מירון"

היום בבוקר הגיע ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו למסור את עדותו על אירועי אסון מירון לפני כשנה ושלושה חודשים אז נהרגו 45 איש באסון המחריד.

בין דבריו אמר נתניהו: "אני ראש הממשלה היחיד שטיפל בבעיות בהר מירון. לא ידעתי על בעיות בטיחות בהר. אם היו תופסים אותי בדש מעילי ומתריעים אני בטוח שהייתי מטפל. כפי שהיה בקורונה. התריעו אז פעלנו. האחריות שלי כרה"מ זה לקבל את ההחלטות הדרושות לפי הדברים שמובאים אליי. אני לא מקבל את זה שלא היה אחראי. היה אחראי, שיעשה את עבודתו."

"יש הרבה מאוד אירועים גדולים של התכנסויות המוניות שמתרחשים כל הזמן, הדברים הללו אינם גורמים למעורבות של ראש הממשלה אלא אם כן מובאת לפניו שאלה מיוחדת בנושא בריאות או בטיחות"

"הדבר הראשון שעשיתי היה להחליט בשנת 2011 על הקמת קרן הרשב"י [*] במשרד התיירות. התהליך הזה התחיל, היו תהליכים משפטיים שנעצרו. אחרי חמש שנים ה'סידור' הזה פקע ואז הביאו את ה'סידור' הזה להעביר מחדש. העברנו את זה מחדש כדי שיהיה גורם אחראי. במקרה הזה האחראי היה אחרי משרד התיירות – משרד הדתות. למעשה העברנו את הסמכות אליו. בכלל לא נכנסתי לתמונה, אלא רק בעניין האפדימיולוגי. בכל השנים לא הייתה שום מעורבות ממשלתית בהר מירון".

על פי גורמים המעורבים בחקירה נראה כי העובדה שנתניהו לא חתם לפני ההילולא על מסמך תקנות שיחריג את האירוע מתקנות הקורונה ואפשר לו להתנהל ללא הגבלות, עלול להיזקף לחובתו ואף להביא לכך שיואשם באחריות פלילית לאירוע הקשה.

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸בתמונה: מתוך סרטון של כניסת נתניהו לבית המשפט

=====

[*] קרן שפעלה תחת משרד התיירות בראשות סטס מיסז'ניקוב כדי להשליט סדר בנעשה בהר מירון.

#אסוןמירון #חקירה #ועדה

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/294075227_5695646290454032_4847737262876545569_n.png?stp=dst-png_s720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=36Z5hZ2gIvkAX_0Fj5T&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT92vBwdrAJVAPO18GPUxHfOR1AzHz6igLlVVUyF04rwRg&oe=62DE8E49`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5695665260452135/