Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

ראש הישיבה הורה: לא להגיע לחתונה – בגלל הכשרות

ראש ישיבת 'קול יעקב' הרב יהודה עדס הורה לתלמידי ישיבתו שלא להגיע לחתונת בתו של הפייטן משה חבושה, מירב, אשר נישאת עם תלמיד ישיבתם ומתקיימת הערב (שני) באולמי 'נוף ירושלים'. ההוראה המפתיעה הגיעה עקב כך שהכשרות לא מספיקה לישיבה. במקומו של ראש הישיבה סידר קידושין הראשון לציון הרב יצחק יוסף.

מהפרטים שהגיעו לידי 'בחדרי חרדים' עולה כי הישיבה ביקשה מהפייטן המפורסם להחליף את ההכשר לאחר – המתאים לתלמידי הישיבה – חבריו של החתן, אך הוא סירב. הישיבה אף הציעה לשלם את ההפרש של הכשרות אך גם לכך סירב חבושה. לכן כאמור, התקיימה החתונה ללא חבריו של החתן.

עוד נודע ל'בחדרי' כי חבריו של החתן מתכננים לו שבע ברכות עם התלמידים בישיבה, דבר שכלל לא נהוג בישיבה אך תתקיים כ'פיצוי' על כך שלא יכלו להגיע לשמחתו.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/ytQUPC

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1862199697132063