Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

12 חודשי מאסר לעובד ערבי שהתעלל בצעיר בעל צרכים מיוחדים.

12 חודשי מאסר לעובד ערבי שהתעלל בצעיר בעל צרכים מיוחדים.

לפני כארבע התפרסם ברשת החברתית טיקטוק סרטון מזעזע ובו נראה עובד ערבי בחנות שופרסל כשהוא מתעלל קשות בנער חרדי בעל צרכים מיוחדים. בסרטון הוא נראה קושר אותו בדבק סלוטייפ, מכה אותו ומכריח אותו לומר משפטים משפילים.

לפני כשנתיים הוגש כתב אישום נגדו ובו מיוחס לו עבירות של התעללות בחסר ישע ותקיפה תוך מתן סטירות, ביזוי וכריכת הגוף בניילון. לדברי הנער הוא גם קילל אותו ואת העם היהודי אך כתב האישום הסופי לא כלל תקיפה ממניע גזעני, אלא תקיפה בלבד.

היום נערך משפטו של הנאשם, כמאל חמידאן, מבית ג'אלה, ונגזרו עליו שנת מאסר בפועל ופיצוי כספי לנער בסך 10,000 ש"ח.

בהתייחס לטענת ההגנה כי הנאשם לא היה מודע להשלכות של המעשה ולקשיים של הנער, אמר השופט שדן בעניינו: "תיאור עובדות כתב האישום והצפייה בסרטון מלמדים כי הפגיעה בנפגע הייתה והינה עדיין ברף משמעותי, הנאשם ביצע את המעשים במספר הזדמנויות, אני דוחה את טיעוני הסנגור, הנאשם ביצע את המעשים מול המצלמה והיה מודע שהנפגע בעל צרכים מיוחדים, מקומם במיוחד זו טענת הסנגור שמטיל אחריות על המעסיק שטען שלא הסביר לעובדים את רגישות העבודה עם אנשים מיוחדים".

לאחר פסק הדין, שהגיע כאמור רק ארבע שנים לאחר האירוע הקשה, אמרה אימו של הנער: "אני מאוכזבת, אני גידלתי אותו להיות עצמאי, האירוע הזה פגע בו, 10 אלף שקל זה גלידה, זה לא כסף לשקם אותו, אנחנו משלמים לו טיפולים, 10 אלף שקל זה כלום, זה לא ישקם אותו, זה לא נותן לו בסיס להיות עצמאי". היא הוסיפה כי הפיצוי הכספי שנפסק הוא לא מספק וכי "זה כלום, זה מספיק לקנות גלידה ופיצה. הילד הזה צריך שיקום, הוא צריך לעבוד, הוא צריך לבנות לו את הביטחון, עשרת אלפים שקל זה לא מכסה טיפול ושיקום, זה כלום, זה צחוק".

גם אביו של הנער התראיין לתקשורת והתייחס לפסיקה המקילה שנגזרה על הנאשם: "היינו רוצים עונש יותר כבד, לפחות חמש שנות מאסר. לפגוע בחסר ישע מגיע הרבה יותר. בפרשתנו כתוב 'נקום נקמת ה' במדין', אומר רש"י מה זה נקמת ה'? בגלל שמי שפוגע בעם ישראל הוא פוגע בהשם. כל נקמה היא בכיוון הנכון אבל צריך הרבה יותר".

יש לציין כי עורך דינו של הנער שנפגע הוא חבר הכנסת איתמר בן גביר שהוא משפטן בהכשרתו.

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸צילום: מתוך סרטון התקיפה שפורסם בטיקטוק

#תקיפה #מאסר

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/293302893_5684476238237704_8635476790978859225_n.png?stp=dst-png_s720x720&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=GeIBQfABbA8AX-Psblw&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT_4FmVjbzVqLB-kQlQgD-UyAYG3Pl1PM2_lJfihOLyRhQ&oe=62D8E6D3`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5684511824900812/