Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

המאבק נגד מתווה הממ"ח נמשך!

המאבק נגד מתווה הממ"ח נמשך!

לאחר הסרטון בו נראה מרן ר' גרשון אדלשטיין [1] כשהוא מתבטא נגד מוסדות הממ"חים ונגד אלו שהולכים ללמד במוסדות אלו [2] בימים האחרונים ברחוב החרדי מפורסמת מודעת רחוב עליה חתומים מספר גדול של רבנים מובילים בציבור החרדי ובה נכתב אזהרה חמורה לא ללכת למוסדות הממ"ח.

במודעה נכתב כי ישנו איסור חמור ללכת ללמוד במוסדות אלו וכי מי ששותף לזה הוא ממחטיאי הרבים.

בנוסף נכתב כי כבר הזהירו גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן [3] על הסכנות של המסגרת שנקראת ממלכתי חרדי שמובילה להתדרדרות רוחנית חמורה וכי גדולי ישראל אמרו כבר כי: "עלינו לעמוד כחומה בצורה שלא לשנות ממה שהיה עד היום וחס וחלילה לא להתפתות ארח דבריהם והבטחותיהם אשר אחריתה מי ישורונו ואין בזה הוראת היתר כלל"

מודעה זו, בנוסף לדבריו הקשים של ר' גרשון אדלשטיין נגד הממח"ים, מגיעה בעקבות התוכנית החדשה של משרד החינוך על פיה מוסדות חינוך חרדים ילמדו לימודי ליבה בסיסיים ויתוקצבו בהתאם.[4] מתווה זה מכונה "מתווה בעלזא" מכיוון שחסידות בעלזא [5] עומדת מאחורי התוכנית והיא מעוניינת ברשת לימוד נוספת, מלבד החינוך העצמאי [6] שלא מוכן לקבל אותה לשורותיה, שתתוקצב בתקצוב מלא על ידי משרד החינוך.

גם בעיתון יתד נאמן פורסמה מתקפה חמורה נגד המתווה ונגד כך שאנשים מתוך הציבור החרדי פועלים בשיתוף פעולה עם המזימה והפיתוי הכלכלי שנועד לפגוע ביהדות הנאמנה. [7]

◀מערכת 0202

📸: בתמונה: מודעת הרחוב שפורסמה

=====

הערות

[1] רב ירחמיאל גרשון אדלשטיין הוא ראש ישיבת פוניבז' בבני ברק, מאז פטירת הרב אהרן יהודה לייב שטינמן בשלהי 2017 נחשב לצד רב חיים קניבסקי זצ"ל כבכיר רבני דגל התורה, המייצגת את רוב הציבור החרדי-ליטאי.

[2] ראו כאן: https://bit.ly/3nS3m9M

[3] הגראי"ל שטיינמן היה מנהיג חרדי-ליטאי, ממנהיגיו הבולטים של הציבור החרדי במאה ה-21. כיהן כנשיא מועצת גדולי התורה של תנועת דגל התורה.

[4] על המתווה ראו כאן: https://bit.ly/3PmiiJ2

[5] חסידות בעלזא היא אחת מחמש החסידויות הגדולות בעולם. בית הכנסת המרכזי של חסידות בעלז ממוקם בקריית בעלזא בירושלים והוא מבתי הכנסת הגדולים ביותר במדינת ישראל.

[6] החינוך העצמאי – ארגון המאגד את מוסדות הלימודים של החרדים האשכנזים, ומנותק מהחינוך הממלכתי.

[7] ראו כאן: https://bit.ly/3ANIBUt

#מתווה #ממח #מתקפה

@img td:`https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/292032923_5668088603209801_3626265171677049490_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=nNnFsVdaH-oAX_CNGNB&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-x75-DMD32zrkYpvM84dWtyEPskrIPHqEKnWzRhHa9OQ&oe=62D18F4A`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5668163909868937/