Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הריקוד שחולל סערה בציבור החרדי!

הריקוד שחולל סערה בציבור החרדי!

סערה פרצה בציבור החרדי לאחר סרטון מחתונת נכדתו של חבר הכנסת משה גפני, בה נראית השרה מרב מיכאלי רוקדת עם הכלה לצלילי השיר "צמאה נפשי" המפורסם.

לאחר הסרטון רבים מבכירי הסיעות החרדיות זעמו על התיעוד ותקפו את גפני על כך שהזמין לחתונתו את מרב מיכאלי, ועוד בכירים ממפלגות השמאל, ועל כך שיהדות התורה מתקרבת למחנה השמאל, למרות הגזירות הקשות שהממשלה שהם היו שותפים בה המיטה על על הציבור החרדי. כך למשל אחד הבכירים במפלגת ש"ס תקף את גפני ואמר: "מירב מיכאלי הייתה שותפה מרכזית לגזירות נגד החרדים. בעוד מספר שבועות כל חרדי ממוצע ירגיש את המכה הכלכלית מרפורמת התחבורה שלה שנועדה רק כדי לפגוע בלומדי התורה. איזה מסר הוא מעביר בזה שהיא אורחת כבוד באירוע שלו? כנראה ב'דגל' סובלים מתסמונת האישה המוכה".

אך לא רק במפלגת ש"ס תקפו את גפני, גם בכירים בתוך יהדות התורה ביקרו אותו קשות, במיוחד לאחר שגפני עצמו תקף את חבר הכנסת פרוש כשזה הצטלם עם חבר הכנסת כהנא בסיור במירון. במפלגה אף ביקרו אותו על כך שבתקופת בחירות, כשקולות רבים בציבור החרדי מתחילים לזלוג לבן גביר, גפני מצטלם עם בכירים בשמאל ויכול לגרום עוד יותר לנטישת מצביעים למפלגות הימין.

מנגד, בסביבתו של גפני דוחים את הביקורת וטוענים כי מדובר באירוע פרטי ואינו מעיד דבר על התקרבות יהדות התורה לשמאל. לטענתם, גפני הוא חבר כנסת כבר שנים רבות ומשכך צבר ידידים רבים, גם כאלו שהוא חלוק איתם אידיאולוגית קשות, שבסך הכול באו לשמוח איתו בשמחתו המשפחתית, ללא שום קשר לאחווה פוליטית מכל סוג שהוא. הגורמים הוסיפו שתיעוד הריקוד כלל אינו הגיע מטעמם אלא כנראה מטעם השרה עצמה והתקיפות כנגד גפני הם מתקפה פוליטיות בלבד בכדי להחליש את כוחו במפלגה.

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸צילום: מתוך סרטון הריקוד שחולל את הסערה

#חתונה #גפני #מיכאלי #סערה

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/290163014_5649428785075783_5207316816270830395_n.png?stp=dst-png_s720x720&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=kED5fbqIPKwAX9Ongr2&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8xG0lNCY9vE3844qW_WMqD0Qwhsz8tbInJNiQeNmmFgg&oe=62C81E75`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5649432551742073/