Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

המהרי"ל דיסקין

המהרי"ל דיסקין

=====

קשה לדמיין את היישוב הישן בירושלים ללא דמותו האלמותית של אחד מגדולי הרבנים הירושלמיים של סוף המאה ה-19 – המהרי"ל דיסקין.

המהרי"ל דיסקין נולד בעיירה קטנה בשם "גרונדו" למשפחת רבנים נודעת. כשהיה רק בן 14 התחתן עם הינדה רחל ברוידה, בתו של רב עיירת וולקוביץ' ובגיל 18 בלבד כבר הוסמך לרבנות והחל לכהן כרב בעיירות מרכזיות רבות ברחבי האימפריה הרוסית, בין השאר בעיירה הנודעת 'בריסק' שממנה יצאה שולשלת בריסק הנודעה.

כשהיה רבה של בריסק הוא נקלע לפרשה שטלטלה את הרחוב היהודי. סכסוך גירושין החל בין בני זוג יהודים. האישה תבעה גט מבעלה שהסכים לתת לה גט רק במידה ותהיה מוכנה לשלם סכום כסף גדול שיופקד אצל רב העיירה, המהרי"ל.
האישה נעתרה לדרישה והפקידה את סכום הכסף אצל בית הרב. כשהגיע הגרוש אל בית הרב לקבל את הכסף התברר כי הרבנית החליטה שלא צריך להיענות לסחיטתו של הבעל והחזירה את סכום הכסף לאישה. הגרוש זעם על הרב והחליט ללכת לשלטונות הרוסיים לתבוע אותו, כאשר היה ידוע שבמידה ויורשע יישלח לעבודות כפייה בסיביר.
בתחילה זוכה הרב במשפט, אך אחד הקצינים החליט לתבוע אותו באשמת שוחד. נקבע מועד לדיון בבית המשפט על תביעה זו, אך בעזרת סוחר יהודי בשם יחזקאל שוורץ הצליח המרהי"ל לברוח מבית הכלא ולהימלט לארץ ישראל.

בבואו לארץ ישראל התקין את ביתו בעיר העתיקה שבירושלים ולאחר פטירת אשתו הראשונה הוא התחתן בשנית עם הגברת שרה סוניה רטנר, שהייתה עתירת ממון מנישואיה הקודמים. ביחד הם הקימו את בית היתומים הנודע: "דיסקין" אשר שימש אלפי ילדים מוכי גורל כבית, תוך שהוא מחנך אותם ליראת שמיים ואהבת תורה.

הרב דיסקין היה נחשב לאחד המנהיגים הבולטים של אנשי היישוב הישן. הוא נודע כעילוי גדול ושיעוריו היו נחשבים כעמוקים מיני ים ומעטים הצליחו לרדת לסוף דעתו ולעומק רעיונותיו.

בעוד שעל גאונותו לא היה עוררין, הנהגתו לא הייתה מקובלת על כולם והייתה מקור לחיכוכים בתוך היישוב הישן. הוא היה שמרן מאוד וראה את המודרנה וההתפתחות כמקור לכל התחלואות. הוא פעל נגד כל מה שריח השכלה נדף ממנו ונלחם כנגד פתיחת בתי ספר חדשים ולימוד שפות זרות, בעוד שרבנים אחרים בתוך היישוב הישן כגון ר' שמואל סלנט נחשבו כפחות קיצוניים ועמדותיהם בנושאים אלו היו פחות נוקשות. למרות קנאותו הגדולה נודע כדמות ישרת דרך וככזה שהשכיל להשתמש בקנאות רק במקרים שבהם ראה צורך אמיתי להגן על מה שבעיניו היה חלק ממסורת ישראל סבא.

📸בתמונה: המהרי"ל דיסקין.

קרדיט: https://bit.ly/3OAVjts. Unknown author

#דמויותירושלמיות

@img td:`https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/289348230_5637130252972303_8662442323827650532_n.png?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=j1-JY9MIymIAX8a7LuP&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT9aUf7wM3KHMWSfWoNne35mj5GM4Gmf6ttv58-xtDCWMg&oe=62C6F15A`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5637153496303312/