Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

חייל הותקף בשטיבלך בבית ישראל – והוברח באמבולנס

חייל דתי לאומי שהגיע הערב (ראשון) להתפלל תפילת מעריב בשטיבלך [1] בשכונת "בית ישראל" בירושלים, הותקף על ידי קיצונים ונזקק לחילוץ מהמקום.

החייל, שכאמור הגיע למקום בכדי להתפלל, ספג מתקפה מצד באי המקום הקיצונים, ונמלט החוצה, גם שם ניסו הקיצונים להתאסף סביבו. אמבולנס ששהה בסמוך חילץ אותו מהשכונה בשלום.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/tpxcvb

=====

הערת מערכת 0202:

[1] שטיבלך – בית כנסת המורכב ממספר חדרים בהם אפשר לקיים מנייני תפילה במקביל. בשונה מבתי כנסת רגילים, בשטיבלך אין זמני תפילה קבועים אלא מתקיימות תפילות לאורך מרבית שעות היממה בהתאם לביקוש.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1860842287267804