Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"אוי ואבוי, צריך להתרחק מהדברים ומכל ההנהגות שלו."

"אוי ואבוי, צריך להתרחק מהדברים ומכל ההנהגות שלו."

אמש, בעת שיעורו השבועי, התייחס הראשון לציון רבי יצחק יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, אל חבר הכנסת איתמר בן גביר ותקף אותו במילים קשות על מנהגו לעלות להר הבית.

בין דבריו הוא אמר: "יש אחד, קוראים לו בן גביר, נכנס ככה להר הבית בריש גלי. איזה חילול השם, לצאת ככה נגד כל גדולי ישראל האמיתיים. יגיד לך יש גם לי רב. שים לב, תחשוב רגע אחד, אהבל, הרב שלך הוא כמו כל הרבנים האלו? זה כל גדולי הרבנים, זה עשרות עשרות רבנים".

"כשנכנסתי לרבנות הראשית, אחת הפעולות שעשינו, יחד עם עמיתי הרב לאו: החתמתי את כל רבני ארץ ישראל מכל החוגים, גם כיפות סרוגות, שיחתמו שאסור להיכנס להר הבית, אנחנו שלוחא דקמאי עבדינן, וחתמו למעלה ממאה רבנים. לא עשרים. למעלה ממאה רבנים חתמו שאסור להיכנס להר הבית."

"מה זה גדול בתורה – זה אדם שכל ימיו עוסק בתורה. הראש שלו רק בתורה זה גדולי ישראל. איך אמר החזו״א? [**] לדעת מי הם גדולי ישראל האמיתיים אלו גופי תורה. למדת 3 שעות שב תדבר השקפה. אסור לעלות להר הבית. זה עוון חמור גדול".

" אוי ואבוי, צריך להתרחק מהדברים האלו. להתרחק ממנו ומכל ההנהגות שלו. איזה הנהגות אלו להיכנס ככה להר הבית?! אני מתפלא עליו אחרי דבר כזה שהוא עושה".

דבריו הקשים עוררו סערה בציבור החרדי כאשר חלק מהטענות שעלו הם כי דבריו של הראשון לציון הם ניסיון פוליטי לפגיעה בבן גביר בעקבות הבחירות המתקרבות והכוח האלקטורלי הרב שהוא צובר בתקופה האחרונה בקרב הציבור החרדי.

מאידך אחרים רואים בטיעונים אלו זלזול בתלמידי חכמים וטוענים כי חלילה לומר שהרב מונע מפוליטיקה וכי עניינו הוא הלכתי בלבד ורצון למנוע מיהודים לעלות להר הבית ולהתחייב באיסור כרת. לדבריהם טיעונים אלו באים מגורמי ימין שמנסים להסיט את דברי הרב יוסף לכיוון פוליטי בכדי לגמד את את המסר ההלכתי החריף שבדבריו.

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸צילום: מתוך סרטון של הרב בעת דרשתו

=====

הערות

[*] הרב אברהם ישעיהו קַרֶלִיץ המכונה "החזון איש" על שם סדרת ספריו, היה מגדולי הדור הליטאים ומפוסקי ההלכה הבולטים במאה ה-20. ממעצבי דרכה של היהדות החרדית בארץ ישראל.

#בן_גביר #הראשלץ #הר_הבית

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/289345310_5604391222912873_3340538118585284665_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=hnbdUpPgbe8AX88zWMq&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-VdCwmfl63Fjsi2moTmslqbO_dkon8lgB48_bTgkKmZw&oe=62B6412D`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5604398122912183/