Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הסיפור שאף פעם לא סיפרתי על רבי אורי.

הסיפור שאף פעם לא סיפרתי על רבי אורי.

שנתיים אחרי שהתחתנו רציתי ללכת ללמוד תסריטאות.
היו לי על זה הרבה מחשבות ולבטים. בעיקר התקשיתי לגשר בתוכי על הפער שבין בוגר הישיבה שאני, לבין התחום הכל כך מרוחק לכאורה.
גמרא וקולנוע, בית מדרש וסינמטק, חבורות [*] וסינופסיסים נראו לי כמו הסתירות הכי מהותיות בעולם.
ואז נזכרתי ברבי אורי, שבעצם עשה את המסלול ההפוך.
מצאתי הזדמנות לפגוש אותו וברגע הראשון שהסתכלתי על הפנים היוקדות שלו, חשבתי לעצמי שזה לא בסדר להפריע ככה עם שאלות של נודניק לאדם הנשגב הזה, איש שכולו תורה ותפילה ותשובה.
אז חיכיתי קצת והסתכלתי עליו והיה רגע אחד קטנטן שהוא הרים את העיניים שלו מהספר והמבט שלנו נפגש. הלכתי על זה.
סיפרתי לו קצת על עצמי וקצת על ההורים שלי וקצת על הרקע שלי ובדחילו ורחימו הכנסתי גם את עניין התסריטאות. רבי אורי חשב רגע, תפס לי את היד ושאל אותי: תגיד, אתה מכיר מישהו שהשתנה לטובה בזכות סרט טוב? חייכתי במבוכה ולא עניתי. עברה חצי דקה ואז גם רבי אורי חייך ואמר, בשביל ללכת לתסריטאות אתה צריך ללמוד ולהתפלל טוב טוב כדי שהיצירה שלך תהפוך לפחות בנאדם אחד לטוב יותר, אחרת סתם חבל על הזמן.
ואני מלמלתי ׳תודה רבה הרב׳ או משהו כזה ורבי אורי חזר להתחפר בספר הבלוי שלו ומאז ועד היום אני חושב הרבה על התשובה-הלא-תשובה שהוא ענה לי ומה היא מספרת עליו ועל חייו הבלתי רגילים ומה היא מלמדת אותי כל יום. מתישהו אולי אכתוב על רבי אורי בהרחבה, אבל עכשיו הלב שלי שבור והלב של הוריי שבור והלב של עולם התשובה שבור, וכנראה ישאר שבור לנצח.

רבי אורי זוהר זצוק״ל, תרצ״ו – תשפ״ב 🕯

◀כתב Eden Abitbol/ https://bit.ly/3aO32pn

=====

הערות מערכת

[*] חיבורים תורניים קצרים סביב סוגיות בגמרא ובמפרשי הגמרא – הראשונים והאחרונים.

@img td:`https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/286458461_5570200539665275_3360969593405294909_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=FhGDFk7rPr8AX8KGZ-C&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-IS4UatZ6KrCEhznG859XRAg5w8-_5Ru0ynA_SDtPs_w&oe=62A401A9`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5570205836331412/