Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

חבר הכנסת יעקב ליצמן מתפטר מהכנסת.

חבר הכנסת יעקב ליצמן מתפטר מהכנסת.

לאחר יותר מעשרים שנות כהונה בכנסת ישראל, מטעם סיעת 'אגודת ישראל' במפלגת 'יהדות התורה', חבר הכנסת יעקב ליצמן מודיע על התפטרותו מכנסת ישראל.

במכתב הפרישה שלו מהכנסת כתב ליצמן: "אני מסכם בסיפוק רב שנות עשייה רבות בכנסת ישראל, מתוך שבח לבורא עולם אשר זיכני לשרת הציבור במסירות ובנאמנות, מתוך שאיפה ושליחות לקדש שם שמים ולהגן על קדשי ישראל."

"ברכת הצלחה מיוחדת לח״כ הנכנס מטעם אגודת ישראל, הרב יעקב טסלר. אני מברך את חבריי לסיעת יהדות התורה, לעמיתיי בסיעת ש״ס ולכל שותפיי בסיעות השונות, שפעלנו יחדיו למען הציבור בישראל".

הרקע להתפטרותו של ליצמן הוא הסדר טיעון שחתם עם פרקליטות המדינה כאשר במסגרת עסקת הטיעון יודה ליצמן בהפרת אמונים בפרשת מלכה לייפר [**] ויקבל עונש מאסר על תנאי וקנס כספי אך הפרקליטות לא תדרוש קלון. בתמורה לזה יתפטר ליצמן מתפקידו כחבר כנסת. יש לציין כי עוד קודם להסכם הטיעון הרשמי הודיע ליצמן שיפרוש מתפקידו, ללא קשר לפרשה [**]

על פי הדיווחים, המועמד המוביל להחליף אותו בכנסת כנציג מטעם חסידות גור במפלגה, הוא יצחק גולדקנופף, בן ה-72, מנכ"ל רשת הגנים והמעונות 'בית יעקב' ומזכיר ועדת הרבנים למען קדושת השבת.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: יו"ר הכנסת מיקי לוי נפרד מליצמן.

=====

הערות

[*] מלכה לייפר שימשה כמנהלת בתיכון חרדי במלבורן אוסטרליה והוגשו נגדה תלונות על תקיפת תלמידות. לאחר שהורשעה באוסטרליה ברחה לייפר לישראל ובמשך שנים ארוכות ניהלה מאבק כנגד הסגרתה לאוסטרליה ורק לאחרונה בית המשפט קבע כי יש להסגירה. ליצמן נחשד בפרשה זו כי ניסה לסייע ללייפר להימנע מהסגרה לאוסטרליה.

[**] על ההודעה של ליצמן על פרישה ראו כאן: https://bit.ly/38XfouK

#ליצמן #גור #פרישה #כנסת

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/282055849_5553420941343235_7501405394543965852_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=TrKWWaLs4v0AX81WFlX&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-wMTetFGlmLz-MV6BVBvWDPWTUy_tORw_YpXNvVZL6eA&oe=629C8BC0`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5553425048009491/