Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"שונאים את המעשה, לא את האדם"

"שונאים את המעשה, לא את האדם"

סערה בציבור החרדי והכללי לאחר שראש ישיבת "כסא רחמים" הרב מאזוז [*] התבטא בחריפות קשה כנגד ראש הממשלה החליפי ושר החוץ, יאיר לפיד.

ההתבטאות התרחשה במוצאי שבת האחרונה אז מסר הרב מאזוז את שיעורו השבועי בפני תלמידיו והתייחס אל הממשלה הנוכחית ובמיוחד אל יאיר לפיד: "יש המון אנשים רעים. אנחנו מחכים שיום אחד הם יחלפו מן העולם. מי שרוצה יחבור לליברמן, ללפיד.. זה ראש ממשלה חליפי, חליפי זה חלוף – בערבית חלוף זה חזיר… לחנוק את האברכים ולתת כמה שיותר לערבים".

"הם בוגדים בעמם, שונאים את עמם, גרועים מנאצים. הנאצים אוהבים את עמם, אלה שונאים את עמם שלהם. רוצים להרוס ילדים, זקנים, תלמודי תורה, שבזכות התורה חייתם אלפיים שנה".

ההתבטאות הקשה של הרב מאזוז עוררה סערה והובילה אף להתייחסות של ראש הממשלה נפתלי בנט שהגיב לדברי הרב: "גם בשיא הוויכוחים ובשיא הלהט – לא נשווה את אחינו לגדולי צוררינו. עלינו לנצור את לשוננו מרע. אחים אנחנו. ימין ושמאל – אחים אנחנו. דתיים וחילונים – אחים אנחנו. ספרדים, אשכנזים, אתיופים – אחים אנחנו".

לאחר הסערה שדבריו עוררו, הוציא היום הרב מאזוז הודעה משמו בו הוא טוען שהוא לא אמר את הדברים הללו וכי דבריו הוצאו מהקשרם:

"לקחו דברים והוציאו מהקשרם, לא הבינו אותי ועשו מזה מטעמים".

"עושים לנו כמו הנאצים? לא עושים כמו הנאצים. מלחמת ששת הימים מעידה שצריכים את עם ישראל מאוחד. שונאים את המעשה, לא את האדם. האדם הוא מסכן, אומלל, צריך לכבד כל בן אדם".

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸תמונה: צילום מתוך סרטון של השיעור השבועי

=====

הערות מערכת

[*] ישיבה חרדית ספרדית. הישיבה הוקמה בתוניס על ידי הרב מצליח מאזוז, ולאחר שנרצח בניו עלו לישראל, ובראשם הרב מאיר מאזוז, ופתחו אותה מחדש.
#הרב_מאזוז #לפיד

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/285414872_5546568078695188_8786033404713468849_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=B3rQzfT9VOoAX-dT1Lv&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8woYBga9XcfB8ni81NcwsRptzGHeNEHnAKM0zDlbJnBA&oe=629874FD`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5546576682027661/