Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

כמעט מזל טוב!

כמעט מזל טוב!

הבוקר נערך דיון בהסרת צו איסור הפרסום משמו של הפוגע שהוגשו נגדו 15(!!) תלונות על פגיעות בילדים, ובעבר כבר היה לו תיק פלילי על החזקת חומר פדופילי אסור.
השופט (ארנון איתן) בגדול בעד הסרת הצא"פ.

אך עד מחר ב-12:00 ישנה הזדמנות לפוגע לטעון את טענותיו מול בית המשפט, ורק אז תתקבל ההחלטה הסופית.

הפוגע משוחרר כעת ויכול למצוא עבודה חדשה עם ילדים בכל רגע נתון, כך שילדים נוספים עלולים להיפגע. מניחה שאתם מכירים את השיטה… זה נראה בערך כך:
עוד שנתיים שלוש – הפדופיל הולך לאיזה חיידר [*] במגדל העמק או בנתיבות, או מקום מנותק אחר, שמה אף אחד לא מכיר ולא יודע… הוא פוגע בילדים נוספים, ואז, כמו שקרה עכשיו, מגלים פתאום שכבר היה לו תיק במשטרה. והכל חוזר על עצמו. חלם.
זה סופר-קריטי שהשם שלו יפורסם.

זאת הזיה שעד עכשיו הוא קיבל חיסיון בגלל "חוסר עניין לציבור". ה ז י ה.
אנו רוצים להוכיח לבית המשפט שיש עניין גדול מאוד לציבור! רוצים לסייע להורים שמתגוררים ברחוב שלו, בשכונה שלו, בעיר שלו, שיוכלו להגן על ילדיהם.
אם זה חשוב לכם, שתפו את הפוסט, ופשוט תחתמו על העצומה.

◀ דרך Avigayil Heilbronn. https://bit.ly/3PO7Lat

👈 העצומה: https://bit.ly/3lVYMGC

=====

הערות מערכת

[*] תלמוד תורה. באירופה המקום שבו הילדים היו לומדים תורה היה נקרא 'חדר' שנהגה: "חיידר" בהגייה אשכנזית.

#פגיעהמינית

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/284677850_5543599105658752_4696296039268948820_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=gM5HhhNQ1akAX_FgROd&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT_Ofj4ZvJnIZxR3n0i2vAn-XEmZ1WT8GH5s8t89jag_NA&oe=62975480`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5543619322323397/