Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

'מיר' והבד"צ באולטימטום, בעלי החנויות מפקפקים

המאבק בחנויות האוכל בשכונת בית ישראל [2]: פקחים מטעם ישיבת 'מיר' [2] ינסו לאכוף את סגירת החנויות בשעות הלילה  האיום: הסרת תעודת הכשרות

חנויות האוכל בשכונת 'בית ישראל' צפויות לסגור את שעריהן בשעה 23:00, החל
מהלילה, אור לב' טבת, כך על פי הנחיית ראשי ישיבת 'מיר' ומערכות הכשרות. אלא שלמרות ההנחיה הברורה, בעלי עסקים בשכונה מפקפקים בהצלחת המהלך, וטוענים כי הוא לא יעמוד במבחן המציאות.

המאבק לסגירת חנויות המזון מתנהל מזה תקופה, וקיבל בשבועות האחרונים חיזוק משמעותי. במכתב שנשלח מבד"צ מהדרין הרב רובין, לבעלי עסקים בשכונה, נכתב: "לפני כחודש, הוזמנו נציגי מערכת הכשרות לאסיפה בבית ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, בעניין סגירת החנויות שבהשגחתנו
ובהשגחת העדה החרדית בשעות יותר מוקדמות. לאחר דין ודברים הוחלט ע"י ראש הישיבה כי יש לסגור את כלל החנויות לא יאוחר מהשעה 11:00 בלילה".

בבד"צ מורים לבעלי העסקים לנעול את שעריהם בלילות, החל מב' טבת, ומדגישים כי זה יחול במידה ובעלי חנויות עם הכשרי בד"צ אחרים יסגרו גם כן. הם מוסיפים איום כי מי שלא יישמע להוראה, הבד"צ יסיר את תעודת הכשרות מחנותו, כשמשגיחים מטעם הישיבה ימונו לאכוף את ההוראה ולפקח על קיומה.

כאמור, למרות ההוראה הנחרצת, בשיחה עם בעלי חנויות בשכונה מתברר כי הם לא לוקחים ברצינות רבה את האזהרות, ומאמינים כי המהלך ימוסמס. לדבריהם, עד כה בד"צ העדה החרדית כלל לא הוציא מכתבים דומים.

יצוין כי בעוד מובילי המאבק מנמקים את הדרישה בבעיות צניעות, בעלי העסקים במקום טוענים כי בתקופה האחרונה הכל הולך כשורה, וכי לקוחות החנויות נמנים על תושבים, אורחים ובעיקר תלמידי הישיבות, המבקשים ארוחה חמה בסוף היום, ללא כל בעיות רעש או פריצות.

עבור מספר בעלי עסקים מפורסמים בשכונה, משמעותה של הסגירה המוקדמת
היא כליה כלכלית שעלולה להביאם עד כדי קריסה, מאחר ומרבית פעילותם בשעות הלילה המאוחרות.

הכתבה המלאה בתגובות

=====

הערות מערכת 0202:

[1] בית ישראל – שכונה חרדית בירושלים הצמודה לשכונת מאה שערים. בשכונה שוכנת ישיבת מיר וישיבות ומוסדות חינוך נוספים. פנימיות ודירות של בחורי ישיבת מיר פזורים בכל רחבי השכונה ובשכונה יש חנויות מזון רבות שמשרתות את תלמידי הישיבה ואורחים מבחוץ עד השעות הקטנות של הלילה.
[2] ישיבת מיר – ישיבה חרדית-ליטאית ותיקה שממוקמת כיום בשכונת בית ישראל בירושלים. הישיבה היא הגדולה ביותר בארץ ואחת משתי הישיבות הגדולות בעולם ולומדים בה אלפי בחורים ואברכים.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1795019450516755