Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הכירו את פינתנו דמויות ירושלמיות, פינה בה נקבל הצצה אל האנשים המיוחדים, הדמויות הססגוניות, העוצמתיות, הקנאיות, הפסיפס האנושי המיוחד שאפיין את ירושלים ועשה אותה לעיר ירושלים, העיר שאנחנו כל כך אוהבים.

הכירו את פינתנו דמויות ירושלמיות, פינה בה נקבל הצצה אל האנשים המיוחדים, הדמויות הססגוניות, העוצמתיות, הקנאיות, הפסיפס האנושי המיוחד שאפיין את ירושלים ועשה אותה לעיר ירושלים, העיר שאנחנו כל כך אוהבים.

=====

המגיד הירושלמי – ר' שלום שבדרון.

אחת הדמויות הבולטות ביותר בירושלים של תחילת המאה הקודמת היה הדרשן האגדי, מרטיט הלבבות ר' שלום שבדרון.

הוא נולד בירושלים בשנת 1912 והתייתם מאביו בגיל צעיר מאוד, כך שאת ילדותו הוא העביר בבית היתומים הנודע "בית דיסקין" ששכן אז ברחוב הנביאים בעיר. כשבגר הלך ללמוד בישיבת "חברון" [*] שם שקד על לימודיו התורניים וכשהגיע לפרקו נישא עם לאה אוירבך, בתו של בתו של ר' חיים יהודה לייב אוירבך שנודע כמקובל וראש ישיבה בירושלים.

לאחר נישואיו שימש כר"מ [**] בישיבת "מקור חיים" שבעיר ובנוסף עסק בעריכת ספרים תורניים רבים, בין היתר ערך את הספר "שו"ת מהרש"ם" שכתב סבו הגדול שהיה קרוי על שמו, ר' שלום מרדכי הכהן שבדרון, רב ופוסק מפורסם בגליציה במאה ה-19.

עיקר פרסומו נודע בעקבות דרשותיו בבתי כנסיות ובתי מדרשות, שם נהג למסור שיעורים ודברי חיזוק שנודעו בחריפותם ובחוש ההומור שלהם. הוא שילב בהם סיפורים, מעשיות, פרפראות, הומור ודברי כיבושים שנכנסו עמוק לתוך לבבותיהם של השומעים ורבים היו מגיעים לשמוע את דרשותיו המיוחדות.

ר' שלום שימש גם כחזן ובעל תפילה בתפילת מוסף של ימים נוראים בישיבת "חברון" ונודע בקולו המיוחד, ברגש ובניגונים המיוחדים שהכניס אל נוסח התפילה, אשר מנוגנים עד היום באדיקות בישיבת חברון ובמאות בתי כניסות נוספים ברחבי הארץ על ידי תלמידיו מהישיבה שממשיכים את דרכו ומשמרים את הנוסח המיוחד.

ר' שלום התגורר בשכונת "שערי חסד" ונפטר בשנת 1997 בשיבה טובה.

📸קרדיט תמונה: דודי פרידמן. https://bit.ly/3PEETRV

=====

הערות

[*] ישיבת חברון "כנסת-ישראל" הממוקמת בגבעת מרדכי בירושלים. אחת הישיבות הגדולות והחשובות בציבור החרדי-ליטאי. הישיבה נחשבת לאחת המובילות בציבור החרדי-ליטאי ושיטות החינוך והלימוד שלה משפיעות גם על ישיבות אחרות.

[**] ר"מ – ראשי תיבות ראש מתיבתא. כינוי למי שמוסר שיעורים לקבוצות בתוך הישיבה.

#דמויות_ירושלמיות

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/281342254_5531742600177736_773530852688451222_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=4WdEK_tGy7YAX-aD1kX&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8hV0K13mPbud2mzq_h4NbVSC6Gd9sqEEJj28C5ja_pFQ&oe=629316DB`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5531763703508959/