Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

בְּשִׂמְלָה אֲדֻמָּה וּשְׁתֵּי צַמּוֹת,

בְּשִׂמְלָה אֲדֻמָּה וּשְׁתֵּי צַמּוֹת,
יַלְדָּה קְטַנָּה, יְחִידָה וְתַמָּה
עָמְדָה וְשָׁאֲלָה – לָמָּה?

היה זה הבוקר ככשיוועתי למעט מנוחה אחרי משמרת לילה מתישה במד"א, פתאום הסירנה המלחיצה של אפליקציית מד"א נשמעה מהפון, ועל המסך קפצה קריאה על אלימות עם חבלת ראש.

כבר משמו המגזרי של הנפגע שהופיע בקריאה הבנתי במה מדובר, אך כשהגעתי למקום לקח לי דקה להרגע מהזעזוע – – –

יוצא אבא יד ביד עם ילדתו הפעוטה להביאה לגן, ואז בפתח הבנין, הוא מותקף באכזריות בידי חבורת פורעים צמאי דם שמנפצים עליו חמשה (!!!) בקבוקי זכוכית, למול עיני הילדה המבועתת – – –

ולא מדובר בערבים, ולא בערסים, ולא בעבריינים – חבורה של בחורים 'הימישע יונגרמאן' [*] מחסידות גור בגילאי ישיבה קטנה!!![**] רק לפני דקות סיימו תפילת שחרית מול בוראם, וכעת אצים רצים הם לפתוח את היום ב'מצווה קדושה' – מנסים הם לרצוח אדם נורמטיבי, שכל חטאו שהעז לפרוש מחסידות 'גור-רצח', ולעבור לחסידות 'גור-תורה'.[***]

הם לא ירגעו עד שמישו ירצח, אמר לי הנפגע המדמם. נראלי כי טעות בידך, השבתי לו – כי גם אז מסופקני אם ירגעו אותם צמאי דם – – –

בתמונה: לאחר ניקוי מרבית הדם מהפנים, ועצירת הדימומים.

בְּשִׂמְלָה אֲדֻמָּה וּשְׁתֵּי צַמּוֹת,
יַלְדָּה קְטַנָּה, יְחִידָה וְתַמָּה
עָמְדָה וְשָׁאֲלָה – לָמָּה? – – –

וְכָל הַתּוֹתָחִים וְכֹל הַחַיָּלִים
וְכָל הַגְּדוֹלִים וְכָל הַחֲכָמִים
עָמְדוּ חִיוְרֵי פָּנִים וְלֹא מָצְאוּ תְּשׁוּבָה.

◀כתב אבי למדן. https://bit.ly/3MyRkwC

📸קרדיט תמונה: פורסמה לבקשתו של הנתקף שביקש מהסובבים לתעד את הזוועה.

=====

הערות מערכת

[*] מיידיש – אברך משלנו.

[**] הלימוד בישיבה מחולק לשני פרקי זמן. ישיבה קטנה גילאי 14-17 וישיבה גדולה מגיל 17 עד החתונה (בדרך כלל)

[***] על הסכסוך הקשה בתוך חסידות גור ראו כאן: https://bit.ly/3LgL4cK

#גור

@img td:`https://scontent-mia3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283341063_5523437011008295_3333396336576390468_n.png?stp=dst-png_s720x720&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=N6EyIe_7eAgAX-s_kMi&_nc_ht=scontent-mia3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8jhQb8sF197sSP07PBMITUsuRPn9dBG0ouH5ANFbkOUA&oe=628F8B56`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5523438284341501/