Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

שבת של אלימות בחסידות גור! [*]

שבת של אלימות בחסידות גור! [*]

הסכסוך בתוך חסידות גור עלה ממדרגה כאשר במשך השבת מאות מחסידי גור, במספר מוקדים ברחבי הארץ, תקפו באלימות קשה את ה'פורשים', חסידיו של ר' שאול אלתר.

הסיפור כולו מתחיל לפני כמה חודשים אז דרמה התחוללה כאשר זוג הורים מאשדוד, אריה ולאה סנדיק שהחלו לפרוש ולהתנתק מחסידות גור, התלוננו שבנותיהן נעלמו מביתם. לאחר מכן נודע כי חסידות גור היא זו שעומדת מאחורי ההיעלמות של הבנות כאשר הם שכנעו אותן לעזוב את הבית, בשביל להישאר במוסדות החסידות. מאז ההורים מנהלים מאבק להשיב את בנותיהם הביתה. [**]

בסופ"ש האחרון ביקר הרבי מגור בקבר חמותו שנמצא בקרית שאול בת"א. במקום המתין אריה סנדיק, אב הבנות, וקרא קריאות מחאה כלפי הרבי שלו לשעבר על כך שבהוראתו חטפו את בנותיו.

קריאות אלו עוררו זעם בקרב חסידי גור על הפגיעה ברבם, והרב משה מנדלזון רב היישוב קוממיות כתב מכתב בו הוא קורא למחות בכל דרך שהיא נגד ביזוי התורה ולמנוע את המשך מעשיהם המתועבים כנגד התורה המסורה, כדבריו.

האירוע הזה, והמכתב שבה בעקבותיו, היה האות לפתיחת מסע ציד חסר תקדים של החסידות כנגד הפורשים. במשך השבת מאות מחסידי גור תקפו רבים מחסידי ומנהיגי הפורשים באלימות קשה וחסרת רסן. בסרטונים שהתפרסמו נראים החסידים מתפרעים ומכים זקנים וצעירים ללא רחם.

יש לציין כי במוצאי השבת רבים מבי הקהילה החרדית, שאינם קשורים לחסידות גור, יצאו בגופם לעצור את מסע האלימות של חסידי גור תוך קריאות של: 'רוצחים' 'מחללי שבת' 'פושעים' ועוד, מה שהצליח למנוע במעט את המשך תקיפתם של הפורעים.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: דבריו של הרב משה מנדלזון שבו הוא קורא לצאת במחאה כנגד הפורשים

=====

הערות

[*] על הסכסוך הקשה בתוך חסידות גור ראו כאן: https://bit.ly/3LgL4cK

[**] על הפרשה של חטיפת הבנות ראו כאן: https://bit.ly/3yO1g19

#גור

@img td:`https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283368232_5522288037789859_189997041492869990_n.png?stp=dst-png_s720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=mfNAKsuxhbQAX9Xfi_I&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-_Dzp6yRiJIvb9u-c6GgE8vciHm0J7ROZBtqZSMmwbhA&oe=628E3A5B`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5522322841119712/