Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הקריסה בדרך?

הקריסה בדרך?

בעוד כמה שעות ייכנס ל"ג בעומר, יום ההילולה לתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. רבים החלו משעות הליל אמש לנסוע לכיוון מירון להילולה.

כוחות משטרה רבים פועלים במקום בכדי למנוע כניסת חוגגים שאין ברשותם כרטיסי כניסה למתחם, כאשר אמש המשטרה פינתה מתפללים רבים שהיו במתחם ללא כרטיס.

בשעות הבוקר המוקדמות דווח על עשרות אוטובוסים שהגיעו מהערים החרדיות והמתינו מעל לשעה בחניון אליקים ללא אישור להמשיך למירון היות ומשרד התחבורה לא אישר להמשיך בנסיעה לפני שנציג של משרד התחבורה יבדוק בר קוד לכל נוסע בכדי כדי למנוע זיופים. נראה כי כל מי שמגיע בתחבורה ציבורית מכל מקום בארץ, הבר קוד של כרטיס הכניסה שלו נסרק פעמיים. פעם אחת בעת העלייה לאוטובוס ופעם שניה בכניסה להר, תוך בדיקה שהשעה תואמת לשעה הרשומה בכרטיס.

בציבור החרדי ישנו חשש אמיתי מקריסה של המערך, לאור הכמות המועטה של הכרטיסים והכמות הגדולה של החוגגים שרוצים להגיע להילולה, וכעס על כך שהמדינה לא הכשירה את המתחם לכמות גדולה יותר של חוגגים, בשנה שחלפה מאז האסון הנורא.

כך למשל אלי ביתאן, מגיש ברדיו מורשת, צייץ בחשבונו בטוויטר: "האם ניתן להכשיר את הר מירון לטובת אלפי העולים להילולה באופן בטוח? כן. האם זה אחריות וחובת המדינה? כן. האם הכשלים הם בגלל המתפללים והחוגגים? לא. האם המדינה כשלה במשך עשרות שנים באחריות מה שגרם בין השאר לאסון? כן. האם זכותה של העדה החרדית להפגין נגד הכשלים בהיערכות? כן [*]

מה מסובך?

◀מערכת 0202

📸בתמונה: צילום מסך מתוך סרטון של הבידוק הבוקר בכניסה למתחם.

=====

הערות

[*] על ההפגנה של העדה החרדית ראו כאן: https://bit.ly/3lmDIbW

#מירון

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/282106178_5509878155697514_8736298701744097041_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=104&ccb=1-6&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=mF7Q6ozXfagAX-baUnh&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT9_JATL-PGZ7uGlijKBJZkUlcNa_kGatgTBBlMYw9_SsQ&oe=628A3B93`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5509883452363651/