Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך JDN – אתר החדשות של היהדות החרדית

חלוקת פרסים בישיבת המתמידים [1] תולדות אברהם יצחק [2]

בבית המדרש הגדול תולדות אברהם יצחק בירושלים נערך מעמד חלוקת פרסים שע"י חברת המתמידים בת"ת [3], בהשתתפות כ"ק [כבוד קדושת] האדמו"ר [4] שליט"א [שיזכה לחיים טובים וארוכים]

לגלריה המלאה: https://goo.gl/4QbxLa

======
הערות מערכת 0202
[1] ישיבת המתמידים – מסגרת לימודית המאפשרת לילדים המעוניינים בכך ללמוד מחוץ לשעות הלימוד הרגילות.
[2] תולדות אברהם יצחק – חסידות ירושלמית המשתייכת לקהילות היישוב הישן ומזוהה עם ערכי העדה החרדית.
[3] ת"ת – תלמוד תורה, המקבילה לבית ספר יסודי.
[4] האדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] – מנהיג החסידות, הרב שמואל יעקב הכהן קאהן.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1857202877631745