Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"לא יכול להיות שלוקחים מקום ועושים מה שרוצים"

"לא יכול להיות שלוקחים מקום ועושים מה שרוצים"

אמש התראיין קמב"ץ העדה החרדית יואליש קרויס [*] לאבי מימרן ברדיו קול חי ושטח את טענות "העדה החרדית" [**] כנגד ההגבלות שהמדינה הטילה על העלייה למירון.

"מי שיכול להגיע זה מצביעי מחל וקצת ממצביעי ג, כל השאר לא יכולים להגיע. רק מי שקרוב לצלחת. אחרי שעתיים כבר לא היו כרטיסים בנדרים פלוס. מכרו את כל הכרטיסים לפני, זה לא יעבוד. יהיו הרבה שיעברו את המחסומים או יעברו בדרכים אחרות. זה לא יהיה חלק. לא יכול להיות שלוקחים מקום ועושים מה שרוצים"

בהמשך לכך נודע כי גורמים בחוגי הקנאים הגישו עתירה בהולה לבג"ץ נגד ההגבלות בהר מירון – "הוטלו בניגוד לחוק ופוגעות בחופש התנועה וחופש הדת והפולחן"

בתוך כך חבר הכנסת מאיר פרוש פנה במכתב לראש הממשלה בבקשה לשנות את ההגבלות שהוטלו על עליית החוגגים וכתב בו בין השאר: "הציבור החרדי נתן אשראי וגיבוי מלא לרשויות לתקן את הדרוש תיקון וטיפול. מתוך הנחה שלאחר שנה יוסקו המסקנות ויהיה ניתן לקיים את הילולת רבי שמעון בר יוחאי בצורה הבטוחה ביותר".

"אנו יודעים לקיים אירועים בקנה מידה עולמיים, האם לא היה ניתן להכשיר בצורה בטוחה את ההר לעליית רבבות המתפללים, שהרי ישנם מקרים רבים של אסונות בארץ, האם מישהו עלה על דעתו שיצמצמו דרסטית את אותם אירועים? האם הופסקו הטיסות במסוקים אחרי האסון המסוקים שבו נהרגו 75 חיילים?"

"ועדת החקירה הממלכתית קבעה כי בכל רגע נתון יכולים לשהות בהר 20,000 איש ו-יש לקבוע מספר יעד, עם זאת, הממונים על ההילולא הפחיתו באופן משמעותי את המספר הזה באופן שפוגע באופן ישיר באלפים רבים שבעקבות כך לא יוכלו לבוא ולהשתתף בהילולא".

"יתר על כן, אלפי משפחות מכל רחבי הארץ מחכות בכיליון עיניים לחגיגות החלאק'ה לילדיהם ונכדיהם. מדי שנה בשנה ישנם מתחמים ייעודיים לחגיגות החלאק'ה, מה שאין כן השנה. גם המשפחות שכן יגיעו לחגוג את האירוע המרגש עם ילדיהם לא יוכלו לבוא יחד בגלל מתווה התחבורה הציבורית. נוצר מצב שבו האבא יכול לבוא והאמא תוכל לנסוע רק שעתיים אחריו, בעוד שהסבא והסבתא לא יכלו להשיג כרטיס נסיעה כלל."

מנגד במטה ההסברה נמסר: ביחס לטענה כי ועדת החקירה אישרה שהות בהר ל-20,000 איש הרי שזו היתה הערכה והוועדה האיצה למדוד את השטחים בהר כדי לספק מספר מדויק. לאחר פסילת שטחים שאינם בטוחים לציבור נמצא כי כמות המשתתפים המקסימלית היא כ-16,000 איש.

ביחס לטענה כי ילד חלאק׳ה לא יוכל לתאם הגעה בצוותא עם סבו וסבתו, בדיוק מסיבה זו התאפשר לכל אדם להזמין 6 כרטיסי נסיעה בכל כרטיס אשראי, ויתירה מזו, גם למשפחות גדולות יותר התאפשר להזמין כרטיס לאוטובוס פרטי שמתיר ל-50 איש כניסה באותה שעה.

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸בתמונה: צילום מסך מתוך סרטון האסון הנורא שנה שעברה.

=====

הערות מערכת

[*] יואליש קרויס – נודע בהתנגדותו הנחרצת למדינה. הוא אינו מחזיק תעודת זהות ומסרב להכיר בקיומה של המדינה.

[**] העדה החרדית – קבוצה חרדית המתייחדת בהתנגדותה לציונות ולשיתוף פעולה עם מדינת ישראל ומוסדותיה. העדה מורכבת ממספר קהילות וחסידויות, רבות מהן מאזור שכונת מאה שערים והסביבה.

#מירון

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/281796450_5506903575994972_3151302824283356022_n.png?stp=dst-png_s720x720&_nc_cat=107&ccb=1-6&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=nQOLEZ6tO5YAX_M7GAF&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT_N1s_vLKVwO6-hF-2ca_NQGP4UCaoGClWbTIeWhUPpUg&oe=6288FFEC`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5506908992661097/