Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"מי שקיבל דירה על מנת שילמד ואינו לומד – הוא גנב”

"מי שקיבל דירה על מנת שילמד ואינו לומד – הוא גנב”

הגר”י זילברשטיין [*] בשיעור שהעביר אמש בבית מדרשו: "מי שקיבל כסף לדירה מחמיו על מנת שישב וילמד והוא לא לומד – הוא ממש גנב, וכך גם אברך שהולך לכולל ולא לומד שם כמו שצריך הוא גוזל מאשתו שמאיזו זכות הוא לא מפרנס אותה?!”

בהמשך התייחס הגר"י גם לכך שחמיו, מרן הרב אלישיב זצוק"ל [**] , "החמיר בזה עד למאוד, ואמר שהוא גזלן גם כלפי אשתו שהתחייב לזון אותה ואם הוא לומד, בסדר. אבל אם לא אז הוא ממש גנב”.

דבריו של הגר"י זילברשטיין באו על רקע המצוקה הקשה של הורים רבים בתוך הציבור החרדי שנדרשים לשלם סכומים גבוהים מאוד על דירות לילדיהם בעת נישואיהם ולא עומדים בנטל הכלכלי.

הנוהג הוא שכשזוג משתדך אבי הכלה מתחייב לשלם סכום גבוה לדירה לזוג הצעיר. ככל שהבחור לומד בישיבה טובה יותר ונחשב תלמיד טוב יותר כך הסכום שאבי הכלה מתחייב להביא לזוג, עולה. מי שנחשב לבחור "שפיץ" אף מקבל סידור של דירה שלמה.

הורים רבים בתוך הציבור החרדי נכנסים לחובות עצומים, בזמן שהם מחתנים את ילדיהם, עד כדי קריסה כלכלית ואפילו נפשית.

בפסיקתו קובע הגר"י כי בחור אשר מקבל מחותנו סכום גבוה לרכישת דירה, או אף מקבל "סידור מלא" [***] לדירה, מתוך רצון לתת לו להמשיך ללמוד אחר החתונה בנחת בלי עול כלכלי, אך בפועל אינו ממשיך ללמוד לאחר החתונה, הוא ממש בחזקת גנב!

◀מערכת 0202 דרך המחדש

📸קרדיט: Public Domain Vectors

=====

הערות

[*] רב ופוסק הלכה חרדי ליטאי, רב שכונת רמת אלחנן בבני ברק ומומחה בענייני הלכות רופאים ורפואה. חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה. הוא גם משמש כאב בית דין וראש כולל בית דוד בחולון.

[**] הרב יוסף שלום אלישיב – היה מנהיג הציבור החרדי-ליטאי עד לפטירתו בשנת 2012. הרב התגורר בשכונת מאה שערים שבירושלים.

[***] ביטוי חרדי לכך שהורי הכלה מתחייבים לשלם את כל עלות הדירה לזוג הצעיר ללא השתתפות של צד החתן.

#דירה #חתונה #גניבה

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280273238_5492333397451990_805088005124666950_n.png?_nc_cat=105&ccb=1-6&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=D3RLtcuxslAAX_CIJMG&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8hi3yfyse9VHc7VFO_w8B2MZO3RMcCy8TNH10jE0qA8w&oe=62814DA6`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5492345417450788/