Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

טקס זיכרון חרדי ?

טקס זיכרון חרדי ?

אמש, קיימנו מעמד מרגש וייחודי עם מעל 1,000 משתתפים! בערב הזיכרון המותאם לחברה החרדית שנרקם בעמל רב.

העצרת המרגשת גררה המון שיח ברשתות ובציבור החרדי וגרמה לאנשים רבים להשתתף ולומר •גם אנחנו תומכים בחיילי צה״ל!• ובמשפחות השכולות ובתוכם יו״ר תנועת ש״ס הרב אריה מכלוף דרעי שנכח לראשונה! בטקס ונשא דברים מרגשים.

במהלך האירוע – שיתף המנחה והאמן לפידות ישי על בנו שבדיוק מסיים שירות צבאי ועל המפגש האישי שלו עם השכול כשאביו ששירת כרב צבאי בצה״ל ליווה משפחות שכולות ופגש את הכאב העצום כל השנים.

היה מרגש מאד לשמוע את כל הנואמים – הראשון לציון הרב עמאר שליט״א שזעק את כאב המשפחות והרב שטרן שליט״א שדיבר באופן מרגש ומנחם.

נציג המשפחות השכולות באירוע היה האח השכול הרב לנדאו שקרע את ליבנו כשעצר באמצע דבריו ולאחר שניות של דממה המחיש איך נשמעת הדפיקה בדלת של קצין העיר המודיע על מות הילד, הקהל דמע והלב נקרע.

העצרת השנה זכתה להכרה רשמית ולשותפות של משרד הבטחון – האגף הבטחוני חברתי ושל מנהלת החרדים בצה״ל ועיריית ירושלים, שותפים שעמלו יחד איתנו על הצלחת האירוע.

הזכרתי בנאומי את חיילי האהוב שי פרידמן ממנו למדתי רבות ואת זכרו אני נושא עימי בכל יום.

האירוע העוצמתי הזה מלווה אותנו כל השנה ומנכיח את הזיכרון של אחינו ובנינו אותם לא נשכח לעד !

◀כתב: Yossi Levi מנכ"ל עמותת נצח יהודה

#יוםהזיכרון

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279557258_5469562153062448_5899630915759556065_n.png?stp=dst-png_s720x720&_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=quOmHOrQewoAX_kBPgg&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT9ZZ2kNvZQ4-M2IX3Esdk8QbJzyJ30ZnvczIH9twxlPdg&oe=62765AE9`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5469565716395425/