Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

נעלי הבית שנותרו בזירת הפיגוע בבני ברק אמש הותירו רבים בשאלה, מניין הן צצו שם פתאום?

נעלי הבית שנותרו בזירת הפיגוע בבני ברק אמש הותירו רבים בשאלה, מניין הן צצו שם פתאום?

הסיפור שהתפרסם ברשתות החברתיות ובקו הצניעות [*] לאחר הפיגוע בבני ברק מספר את נס ההצלה:

שרה מבני ברק התכוננה לרדת מביתה ברחוב הרצל בבני ברק בזמן בו שהה המחבל, כאשר החלה לרדת במדרגות היא חשה שלא בנוח לצאת ללא גרביים וחזרה לביתה בכדי לגרוב אותן.

מיד לאחר מכן היא ירדה מהבית כאשר היא שומעת את השכנה בבניין צועקת 'כנראה שפורים עדיין ממשיך', זאת בעקבות יריות המחבל שירה באותו העת למוות באברך הרב אבישי יחזקאל הי"ד, היא יצאה מהבניין ללא חשש וראתה את המחבל מולה כשהוא לצד עגלת התינוק והנרצח, היא עדיין לא הבינה מה קרה והיא שואלת את המחבל "מה קורה" זאת מכיוון שחשבה כי הוא חייל שמסתובב במקום, אך שניה לאחר מכן הוא כיוון לעברה את הרובה,

כאשר הבינה שמדובר במחבל צמא דם, היא זרקה לכיוונו את נעלי הבית ונכנסה לבניין הסמוך, היא החלה לרוץ במדרגות הבניין בכדי לנסות להיכנס לאחד מהבתים, המחבל רץ אחריה לתוך הבניין בכדי לירות בה, היא עלתה לקומה העליונה שם התפרצה לאחת הדירות שהייתה פתוחה והחלה לספר לבעלת הבית מה קורה.

בעלת הבית שראתה הכל ממרפסת ביתה לא האמינה שנותרה בחיים ושמחה לראות אותה חיה.

המחבל שראה כי היא נעלמה, יצא מהבניין והמשיך במסע ההרג בו רצח אזרחים חפים מפשע עד להגעת השוטרים שנטרלו אותו וירו בו למוות.

שרה שסיפרה לרבנית את הסיפור המצמרר אמרה לה כי אין לה ספק שבזכות הגרביים ושמירה על הצניעות היא נותרה בחיים. 'הצניעות עמדה לה לזכות'

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

בתמונה: שלט בעיר בני ברק שמבקש מהתושבים שמגיעים למקום להתלבש בצניעות.

📸קרדיט תמונה: Dr. Avishai Teicher. https://bit.ly/3LV2F9N

=====

הערות מערכת

[*] קו טלפון שנשים ונערות רבות מהמגזר החרדי מתקשרות אליו ושומעות בו הלכות צניעות וסיפורים על חשיבות הלבוש הצנוע

#פיגוע #בני_ברק #צניעות

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/277678262_5387484604603537_7769826135740497152_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=p9Nr_Lumxw8AX_SL8i9&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8-Ts9e_VDzG5A4-dF0Cta62H-isCFaX8CesqEKnHTy0g&oe=624F4AC3`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5387489981269666/