Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אספר לכם איך זה היה לגדול בבנין מול ר' חיים קנייבסקי (ההורים שלי גרים שם עד היום- רשב"ם 24 מול רשב"ם 23, שם התגורר ר' חיים).

אספר לכם איך זה היה לגדול בבנין מול ר' חיים קנייבסקי (ההורים שלי גרים שם עד היום- רשב"ם 24 מול רשב"ם 23, שם התגורר ר' חיים).

זה היה לעבור כל פעם, בכל שעה שהיא כמעט ולראות את ר' חיים יושב בריבוע הקטן שלפני הכניסה לבית, מן מבואה קטנה המשקיפה לרחוב, עם סטנדר וגמרא גדולה. לא מוציא את הראש מהגמרא אף פעם, שעות על גבי שעות. ובכל בוקר, בדרכי לבית הספר, לעבור לידו כשיצא לסיבוב קטן -רשב"ם עד הסוף, דבורה הנביאה וחזרה, עם הבן שלו, ומדברים כמובן בלימוד [1].

באותן תקופות לא היו אנשים שמגיעים אליו ומטרידים אותו, אלא רק מפעם לפעם היו עולים באותן מדרגות חיצוניות, שואלים שאלה בהלכה, הוא היה עונה בקיצור וחוזר לגמרא.
ר' חיים היה נגיש גם לילדים שכנים. אני זוכרת שאחי הקטן עלה אליו יותר מפעם אחת לשאול שאלות כמו- איפה זה תנוך, ור' חיים ענה ברצינות.

זה להתגורר בשכנות לדמות הזו שאין רגע שלא רואים אותו לומד, והיה מפורסם עליו שמגיל צעיר ידע את כל הש"ס והפוסקים.

אבא שלי שהוא בכור, [2] כל בוקר בערב פסח היה קם לנץ להשתתף בסיום של הש"ס של ר' חיים, כאשר הוא ידע שיהיה סיום ש"ס כמו שהוא ידע שהשמש תזרח, ולא היה ספק שאולי בלילה מישהו הטריד אותו והוא לא סיים את הש"ס.[3]
מדובר היה במנין רגיל, בלי הטירוף של ללכת להשתתף בסיום ולקנות יין סיומים.. קופת העיר אז עוד לא גלתה אותו.[4]
ואחי שסיפר הערב שזוכר שפעם ר' חיים נמלט מהאנשים בביתו, והתיישב ללמוד בלדרמן. [5]

לגור שם זה היה לראות את הרבנית בת שבע הולכת 3 פעמים ביום להתפלל במניין בלדרמן, מקבלת נשים קשות יום בביתה, ויורדת לקנות ירקות כאחד האדם. עד עכשיו אני זוכרת את הירקן שהיה מגיע כל שבוע עם עגלת הירקות שלו למטה וצועק- "בת שבע, אני פה". בכל פעם שהיא ראתה אותי היתה מפרגנת לי, פעם על אחותי שנגנה יפה, ופעם משהו שקשור אלי. הייתי קופצת לקנות ביצים מהבית שם ונשארת לא מעט במבואה או במטבח הישן כשהיא מבשלת.

ובכלל, לדבר על רחוב רשב"ם של אותם ימים, של ר' גדליה נדל [6] שהיה גר בקומה מתחת ר' חיים ועוד דמויות מופת מהרחוב שרובם כבר זצ"ל.

בדיוק בפורים כשהייתי שם, שמתי לב שאין בכלל חניות ברחוב, אולי 1-2 לצד כל בנין וזהו. חרדיות של פעם עם ערכים גדולים שדבקים בהם.
זה היה רחוב רשב"ם שגדלתי בו. ערכים אמיתיים של תורה והסתפקות במועט. געגועים.

◀דרך חני גרגל. https://bit.ly/3KZfK15

📸צילום: ללא קרדיט

=====

[1] סלנג חרדי לעיסוק בדברי תורה אבל לא בצורה פורמלית של לשבת בבית המדרש אלא תוך כדי עיסוק כמו הליכה או אכילה.

[2] מעיקר הדין מי שנולד בכור צריך לצום חצי יום בערב פסח אלא אם כן הוא עושה סיום, כלומר מסיים מסכת אחת מתוך מסכתות הש"ס, ואז לא מחויב לצום.

[3] ידוע שר' חיים היה מסיים את כל מסכתות הש"ס מחדש כל שנה ושנה כאשר הוא היה מסיים את המסכת האחרונה של סדר המסכתות בערב פסח.

[4] קופת העיר זוהי קופת צדקה בבני ברק שאוספת כסף לנזקקים מבני ברק. ר' חיים קנייבסקי זצ"ל שימש כמין 'פרזנטור' שלהם והוא היה חתום על המון בקשות לתרומות תוך כדי הבטחה שלו לברכות וישועות למי שיתרום כסף לטובת הנזקקים.

[5] בית הכנסת המרכזי של שיכון חזון איש בבני ברק, שהוקם לזכרו של החזון איש ומונהג על פי שיטותיו ופסקיו. ר' חיים היה הדמות הבולטת והסכמות ההלכתית של בית הכנסת בשנים האחרונות.

[6] מרבני חוג חזון איש ותלמיד מקורב של החזון איש שהתפרסם בשל שיטתו הלמדנית המקורית ודעותיו יוצאות הדופן במגזר הליטאי. עסק לפרנסתו בייצור יין.

#הספד #ר_חיים_קנייבסקי

@img td:`https://scontent-dfw5-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/276133498_5351974774821187_1087798462769837105_n.png?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=oeqmxyo0NBIAX94ikji&_nc_ht=scontent-dfw5-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT_Te0kLdpCEdcGpDu134FatLZRt0HX1UZodBpHWUgwiug&oe=623CFA42`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5351999511485380/