Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

תרומה של מאה אלף דולר לשיקום הישיבה בזכות טרמפ.

תרומה של מאה אלף דולר לשיקום הישיבה בזכות טרמפ.

אחד המנהגים הכי המזוהים עם בחורי הישיבות בפורים הוא איסוף כסף לת"ת [*] של הישיבה. רוב מוחלט של הישיבות מוציאות קבוצות רבות של בחורים מהישיבה שיסתובבו בבתים של בוגרי הישיבה או בביתם של גבירים נדבנים ויבקשו מהם שיתרמו כסף לטובת בחורי הישיבה שנמצאים במצוקה כלכלית וצריכים תמיכה מהת"ת בישיבה, או לטובת הישיבות עצמן שרבים מהן נמצאות במצב כללי קשה.

שיאו של איסוף הכספים הוא בימי פורים עצמם, אך בחלק גדול מהישיבות שולחים את הבחורים כבר כמה ימים לפני פורים בכדי להספיק כמה שיותר כתובות של בוגרים ואנשים אמידים שבאופן מסורתי תורמים סכומים נכבדים לטובת בחורי הישיבות.

הסיפור המדהים הבא התרחש בימים האחרונים בעת שבחורי ישבת 'כנסת יחזקאל' [**] החלו את סיבוב האיסוף השנתי, במטרה להשיג כמה שיותר כסף לטובת הישיבה.

אחד מבחורי הישיבה שסיים את הסיבוב לאותו יום רצה לחזור לישיבה והחליט לעצור טרמפ בשביל להגיע לישיבה במהרה. לאחר כמה דקות נעצר לידו רכב מפואר ולקח אותו לכיוון הישיבה.

בדרך שאל אותו נהג הרכב מהיכן הוא מגיע ומה הוא עשה והוא סיפר לו שהוא אוסף כסף לישיבה ושלפני זמן מה קומה שלמה בישיבה נשרפה והבחורים חיים בתת תנאים.

העשיר הסתקרן מהסיפור ואמר לבחור שהוא רוצה לבוא לישיבה לראות את המצב. הוא הגיע לראות את הפנימייה השרופה ולאחר שראה את התנאים הקשים הלך עם הבחור אל ראש הישיבה והביא לו צ'ק של מאה אלף דולר לתרומה לשיקום הישיבה.

◀מערכת 0202 דרך המחדש

📸 קרדיט תמונה: Guaka
https://bit.ly/3tYCKGH

=====

הערות מערכת

[*] ת"ת ראשי תיבות תומכי תורה, ארגון בתוך הישיבה שדואג לבחורים שמתקשים כלכלית.

[**] ישיבה גדולה באלעד, המשתייכת לזרם החרדי-ליטאי

#טרמפ #תרומה #מאה_אלף_דולר

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/275777686_5336187436399921_4439435910317941354_n.png?stp=dst-png_p180x540&_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=LRaDxPG-YowAX_Qbvbs&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8vwjpkPKjpdq4XIaDXhAUYvymK8Bu2ZOzQCiJa03cDbw&oe=62359D52`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5336204513064880/