Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

התחקיר שפורסם אתמול ב המקור [*] הוא המסמך התיעודי הכי טוב שנעשה עד היום בנושא של פגיעות מיניות במגזר החרדי.

התחקיר שפורסם אתמול ב המקור [*] הוא המסמך התיעודי הכי טוב שנעשה עד היום בנושא של פגיעות מיניות במגזר החרדי.

לפני הכל חשוב לומר – המסמך הזה מטרגר נפגעים, אז תיזהרו לפני שאתם חושבים לצפות בו.
המסמך הזה ששודר אתמול בערב, מצליח להציג את עולמם של הנפגעים, באופן הכי מדוייק שראיתי אי פעם על המסך.

אנשים רבים שוברים את הראש בימים אלה איך להנגיש לרבנים ולמקבלי החלטות את הנושא הזה של פגיעות. יש לנו לא מעט נושאי תפקידים בשדרת ההנהגה של הציבור החרדי, שמנותקים ממה שבאמת קורה בשטח, שלא חשופים לכאב התהומי, לטרגדיות, לגודל העוול שחווים הנפגעים והנפגעות יום יום.

ישנם לא מעט רבנים שעבורם אין בכלל הבדל בין פגיעה מינית לניאוף. שניהם חמורים בעיניהם באותה מידה בדיוק, שניהם עשויים להיות עבירה שקרתה כי מדובר ב-"אדם שנפל ומעד". שום אבחנה והבנה ודגש על המקום ה*פוגע*.

בשנים האחרונות, שמעתי מאות עדויות מכלי ראשון של נפגעים שסיפרו לי איך מגיבים רבנים לפניות כאלה, איך הם מתמודדים עם הנושא.

למעט בודדים מאוד שמבינים בתחום – ישנו חוסר ידע עצום. עצום. לפעמים אין בכלל התחלת הבנה של מהי טראומה ומה זה חוסר אונים של ילד מול קהילה שלימה או אפילו סתם, מול אדם מבוגר.

אני חושבת שאנשים לא מסוגלים לדמיין את הפער בתפיסת המציאות בין אדם רגיל שיש לו גוגל ובין אנשי הדור הקודם שלא חשופים כמעט למידע בתחום.
עזבו השתלמויות, עזבו שכנועים והסברים, עזבו "בואו נפעל בשקט ובשיתוף פעולה", פשוט תראו להם את הפרק של המקור, את רומי מספרת מה ולדר עשה לה ואיך אף אחד לא עזר.
כל רב בישראל חייב לראות את המסמך הזה.
כל אחד ואחד!
ואם אחרי שדברים כאלה נחשפים, ימשיכו שם למעלה להטיף לנו על עוון לשון הרע שלא קשור לכאן בשום אופן, להספיד ולדרים בלוויות, לבטל מצוות חמורות של "לא תעמוד על דם רעך", ולהמשיך עם ההשתקה האכזרית שהפכה כמעט לנורמה במקומות מסויימים, אז אנחנו חיים בסדום.
ואת סדום, את סדום צריך להפוך אבן על אבן.

אחרי המחאה ביום שני השבוע,[**] אני מבינה, שאם ההנהגה החרדית לא תשכיל להפוך את סדום ולעשות מה שהנהגה צריכה לעשות, אז אנחנו, האנשים "הקטנים" בשטח – אנחנו נהפוך את סדום.
נעשה את זה. ועוד איך.

אנחנו אלפים, עשרות אלפים, חרדים לדבר ה' שליבנו לא לב אבן, שליבנו שותת דם יחד עם כל הנפגעים באשר הם.
אנחנו אלפים, שמקשיבים ומאזינים לקול זעקת העשוקים העולה השמימה ואין לה מנחם.

אנחנו אלפים, נעשה מה שהקב"ה דורש מאיתנו, "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש" ואנחנו לא נוותר ולא נשתוק יותר! לא עוד!

בתמונה: מציאות החיים של יותר מידי אנשים ונשים. הרבה יותר מידי.

◀דרך Avigayil Heilbronn פעילה חברתית חרדית ומייסדת "לא תשתוק"

https://bit.ly/3pYkCvm

◀קישור לתחקיר ב המקור בתגובה הראשונה.

=====

הערות מערכת

[*] תחקיר שבו אישה מספרת בפנים גלויות על התקיפות המיניות שעברה על ידי חיים ולדר.

[*] על המחאה נגד המנהלת צביה רוטנברג ראו כאן: https://bit.ly/3q1u80R

#פגיעה #רוטנברג #תחקיר

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/275686517_5333176823367649_8313914509786765148_n.png?stp=dst-png_s720x720&_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=4pgGn7Rmp30AX95l0zV&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT9GhUf4BOJMkaz2OMKSyB0wBrpOrNfTv0ZM7imaFtlBhQ&oe=623420C1`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5333205006698164/