Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

כל חברה באשר היא מאופיינת בסיפורים, בדמויות, בנרטיב פנימי ובהומור ששייך רק לה ומתכתב עם עולם הערכים והשיח הפנימי שלה.

כל חברה באשר היא מאופיינת בסיפורים, בדמויות, בנרטיב פנימי ובהומור ששייך רק לה ומתכתב עם עולם הערכים והשיח הפנימי שלה.

הכירו את פינתנו החדשה "סיפורים מהמקווה", [*] פינה בה ניתן הצצה אל סיפורים, בדיחות, הלצות והומור פנימי של החברה החרדית. בכל שבוע נעלה סיפור, הלצה או פנינה מתוך העולם החרדי וננסה לתת את הרקע והדמויות שאיתם הוא מתכתב.

=====

בשנת 1990, בתקופת ההתרחשות הפוליטית שזכתה לכינוי "התרגיל המסריח", נפגש יצחק רבין עם הרב שך ודן עמו בעניין הצטרפות "דגל התורה" לקואליציה בראשות השמאל. רבין תהה מדוע לא יתמוך הרב שך בהצטרפות לממשלת שמאל למרות עמדותיו המדיניות המתונות. בתגובה ביקש הרב שך שיביאו לפניו את ספרו של ר' יוסף יעב"ץ, ממגורשי ספרד, וציטט מדבריו: "ורוב המתפארים בחכמה השתמדו ולא הלכו בגלות, רק הנשים ועמי הארץ והפשוטים מסרו נפשם". הרב שך הדגיש את העובדה שבתקופת גירוש ספרד אנשי השכבות העליונות בגדו בעם ישראל ושיבח את "עמי הארץ" ו"הנשים הספרדיות" בעלי האמונה התמימה שעמדו על משמר אמונת עמם. כדי להבהיר את פשר תמיכתו בימין הפוליטי בארץ אמר הרב שך: "בליכוד נמצאים היהודים עם האמונה הפשוטה והתמימה. אני שייך לפשוטי העם ואני ליכוד" (אבישי בן חיים, איש ההשקפה, עמ' 150).

=====

בשבוע שעבר הבאנו הלצה שסיפקה הצצה אל דמותו המרתקת של הרב שך ועל הכוח הרב והערצה שהייתה לו בתוך החברה החרדית. בסיפור הזה ישנה אמירה של הרב שך שנותנת הצצה לתפיסה הפוליטית – חברתית של החרדים.

באופן עקרוני מבחינה מדינית, החרדים, לפחות בתחילת הדרך, היו קרובים יותר לעמדות השמאל מאשר לעמדות הימין. התפיסה החרדית הייתה שהיה אסור לנו, היהודים, להקים מדינה עצמאית ושהקמת המדינה היא מרידה באומות.[**] החרדים סברו שעלינו לחכות לסיומה של הגלות ולביאתו של המשיח בשביל שעם ישראל יוכל לשוב לארצו.

כך שרבין תהה בפני רבין מדוע החרדים לא מצטרפים לממשלת השמאל. הרב שך ענה לרבין תשובה שמבטאת את התפיסה העמוקה יותר של החרדים ביחס למדינה ולחילוניות, הוא טען בפניו שהשמאל מאופיין לא רק בתפיסה מדינית אלא מאופיין גם בעמדה אנטי דתית ובבוז לערכים היהודיים המסורתיים שקדושים לחרדים. ועל כן, למרות הקרבה היחסית בעמדות המדיניות, בעמדות החשובות יותר שהם היהדות, המסורת והרצון למרחב חיים דתי, החרדים שייכים לימין המסורתי. אמרה זו אולי הגדירה מחדש את השתייכותם הפוליטית של החרדים לימין ולכך שעם השנים החרדים הפכו חלק אינטגרלי מגוש הימין.

◀קרדיט סיפור: Aharon Rose

📸צילום: תמר הירדני

◀מקור תמונה: https://bit.ly/3sYksEV

=====

הערות

[*] מקווה זהו מקום חרדי נפוץ להתעדכנות במתרחש בקהילה. כבר בימים עברו המקווה היה המקום בו היו נפגשים היהודים ומספרים את הסיפורים העסיסיים והרכילויות על המתרחש בתוך העולם היהודי.

[**] הפסוק בשיר השירים אומר "הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלַיִם בִּצְבָאוֹת, אוֹ בְּאַיְלוֹת הַשָּׂדֶה, אִם-תָּעִירוּ וְאִם-תְּעוֹרְרוּ אֶת-הָאַהֲבָה, עַד שֶׁתֶּחְפָּץ“
הגמרא במסכת שבועות לומדת: שלש שבועות הללו למה? – אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את אומות העולם שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי

#סיפורים_מהמקווה

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274953336_5300356856649646_7828640780899984538_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=wqLWJRZs2QQAX__Cpfc&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-6t2W_roIhO2gUbZ1oE9n-tQQTsItJQIQj1RVRWnhqyA&oe=6223B623`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5300381043313894/