Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

טקסט שכתבה רווקה מתבגרת מהחברה החרדית בעקבות כתבתו של ישראל גינצבורג על רווקות מאוחרת בציבור החרדי.

טקסט שכתבה רווקה מתבגרת מהחברה החרדית בעקבות כתבתו של ישראל גינצבורג על רווקות מאוחרת בציבור החרדי.

לעתים זה קורה לי, זה בא והולך.
לפעמים מתגבר, לפעמים זה דועך.
זה קורה כשהלילה מאיר את ליבי,
או אולי רק מאיר את החושך שבי?
זה קורה כשהאמונה הולכת לה קצת לנוח,
כשהתקווה שלי עפה ונעלמת ברוח…
זה קורה כשאני שומעת מן רעש מוזר,
זה כנראה הלב ששוב קצת נשבר.
זה קורה כשבחוץ עננים מכסים את הכל,
זה קורה כשאני צועקת, אך לא נשמע שום קול.
בבוקר אני קמה עם כוחות מחודשים,
מצליחה לאחות את כל הסדקים.
אבל כשחשוך, זה מרגיש שסדקים כאלה לא ניתן לאחות.
זה מרגיש שלא יכול להיות שיגיע אור עוד כמה שעות.
זה קורה כשהחושך מבחוץ מחשיך את ליבי, את תקוותי, את אמונתי.
האמונה החזקה הזאת, שחשבתי שתמיד תהיה איתי.
זאת שרק לפני כמה שעות,
הייתה יכולה לשאת פה דרשות.
האמונה הזאת, שיודעת את האמת…
את האמת הזאת שכ"כ קשה לזכור כשהרגש קצת מת.
הוא כל כך רוצה לחיות, להרגיש,
אבל לא יכול כשהוא לבד בלי איש.
וכשהחושך בחוץ מתגבר וחודר,
אני מנסה לזכור שיש מי ששומר.
אבל ברגעים שהלב קצת נשבר
ולא מסוגל לדמיין את מחר,
כבר לא כ"כ פשוט לזכור שיש השגחה,
ואני מוצאת את עצמי שוב בחושך בוכה.
מנסה לשכנע את עצמי שזה לא חוסר אמונה,
זה פשוט שאני לא רואה את כל התמונה.
זה לא שאני בך לא בוטחת,
אלא רק מתחברת לכאב, שלא נותן נחת.
והלוואי שיכולתי לעמוד איתנה,
מול הרגשות החשוכים שמכאיבים נורא,
מדכאים, לא נותנים לראות עתיד וורוד,
רק גורמים לי לרצות עוד ועוד
שהכל יקרה בדיוק כפי -רצוני-,
אבל מה עם רצונך? אני שואלת את עצמי.
הרי רק אתה יודע באמת מה טוב לי.
ואתה יודע שאני מוכנה להמתין,
כדי להסיר מעליי את מידת הדין,
כדי שאקים בית טוב, איכותי,
כדי שכל חיי שכינתך תגור איתי.
וברוב טובך ורחמיך הרבים,
אתה גורם לי להמתין כמה חודשים,
אבל זה רק כי אתה רוצה לשמח אותי,
אני יודעת,
אתה רוצה, כמוני, שאקים בית שיעשה לך נחת!
וכשאני חושבת על זה המחשבה משתנה,
והחיוך שוב חוזר למרכז התמונה.
ומתחיל להאיר את החושך שבי,
והחושך בחוץ, כבר לא מחשיך את ליבי.
ואני נזכרת בילד הקטן,
שניגש אליי ממש לא מזמן,
ואמר לי משפט ישר, טהור ונורא –
"את יודעת, כשהקב"ה ירצה, זה יקרה במהרה!"
כמה הוא צודק, אותו ילד טהור,
שבמשפט הזה, הכניס בי אור.
אור של אמת, אור של תקוות,
אור שנותן לי כח עוד קצת לחכות…

◀דרך חדשות כיכר השבת

📸צילום: Nati Shohat /Flash90

#רווקות

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274744978_5294329803919018_544768301119981394_n.jpg?stp=dst-jpg_p480x480&_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=iHyLUEotzH4AX_pUTV4&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT95eEhYWqJHUriwHZx5CkBItCLs1XscKKeuc0R0u0i_7g&oe=62218CC8`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5294332667252065/