Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

הגר"ח[הגאון רבי חיים 1] קנייבסקי לח"כים שהותקפו: "שיראו מזה ברכה"

גדולי ישראל מחזקים בשעות האחרונות את הח"כים החרדים שהותקפו בידי קיצוניים. הגר"ח קנייבסקי: "שיראו מזה ברכה" • הגר"ג[הגאון רבי גרשון 2] אדלשטיין: לרחם על המפגינים ולהתפלל עליהם

ההתפרעויות של מפגיני 'הפלג הירושלמי'[3] הבוקר (שלישי) מול ביתו של ח"כ אורי מקלב כמו גם ההפגנות אמש מול ביתו של יו"ר דגל התורה' ח"כ משה גפני ומול ביתו של סגן שר החינוך מאיר פרוש גרמו לזעזוע בכל שדרות הציבור החרדי.

חברי הכנסת של 'דגל התורה' מקבלים מאז שעות הבוקר חיזוק עצום מראשי ישיבות, רבנים וחברי כנסת מימין ומשמאל שמחזקים אותם על כך שמייצגים נאמנה את גדולי הדור ומסייעים לעולם התורה בנושאים החשובים לכלל היהדות הנאמנה.

מרנן ורבנן גדולי הדור הזדעזעו כששמעו הבוקר על נסיונות הפגיעה ושיגרו מסרים של חיזוק ותמיכה חד-משמעית בחברי הכנסת והעניקו להם גיבוי מוחלט בכל מעשיהם.

ל"כיכר השבת" נודע כי מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שמע על נסיונות הפגיעה בחברי הכנסת גפני ומקלב וההתפרעויות מול ביתם.

מרן הגיב בכאב וביקש ממקורביו למסור דברי חיזוק לשלוחא דרבנן [שלוחי הרבנים – הח"כים]. "שיראו מזה רק ברכה", אמר שר התורה.

ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין עודכן במתקפות נגד חברי הכנסת והתבטא באוזני מקורביו כי "שלוחי מצווה אינם ניזוקים". ראש הישיבה התייחס למפגינים ואמר כי "צריך לרחם עליהם ולהתפלל שיחזרו בתשובה".

עוד נודע ל"כיכר השבת" כי אחד מגדולי האדמו"רים[אדוננו מורינו ורבנו] שוחח היום עם סגן השר מאיר פרוש וחיזק את ידיו בעקבות ההפגנות נגדו ועודדו להמשיך בפעילותו כדי לסייע לפתרון סוגיית הפטור מטעמי דת לבנות.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/GhKjUh

====
הערות מערכת:

[1] הרב חיים קנייבסקי – רב בני ברקי, ממנהיגיו הרוחניים הבולטים של הציבור החרדי-ליטאי המרכזי. נחשב לפוסק הלכה חשוב בציבור החרדי הליטאי המרכזי ורבים מגיעים אל ביתו בשאלות שונות ובבקשות לברכה. מתנגד לפלג הירושלמי.
[2] הרב גרשון אדלשטיין – מראשי ישיבת פוניבז' שבבני ברק, נחשב בעיניי רבים למנהיג החרדי-ליטאי הבא לאחר פטירת הרב שטיינמן.
[3] הפלג הירושלמי – קבוצת מיעוט בציבור החרדי-ליטאי, בהנהגתו של הרב שמואל אוירבך הירושלמי. אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי באידאולוגיה קיצונית ובפרט בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לא לשם קבלת פטור משירות. מאבקם של אנשי הפלג בגיוס חרדים מתבטא בהפגנות סוערות בכל רחבי הארץ.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1854012157950817