Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

עשרות חרדים עלו להר הבית: "לעילוי נשמת מרן הגראי"ל"

הרב יצחק ברנד, מהדמויות החרדיות המצדדות בעליית יהודים להר הבית, הוביל היום עלייה של כחמישים בני אדם מהמגזר החרדי להר הבית בכדי… לסיים במקום מסכת "לעילוי נשמת מרן הגראי"ל [הגאון רבי אריה יהודה לייב] שטיינמן". בעבר, התבטא הגראי"ל בזעזוע נגד העולים להר ואמר כי "זה איסור כרת".

לצד הרב ברנד שהוביל את קבוצת העולים החרדים להר, היה גם הרב אליהו וובר, מרבני "החורבה" בעיר העתיקה בירושלים. בהודעה שהופצה לעיתונות נאמר כי "העולים ערכו סיום על כל מסכתות סדר מועד בשני התלמודים, בבלי וירושלמי, והתפללו לעילוי נשמת מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל במלאת השבעה לעלייתו השמימה".

לדברי הנוכחים במקום, מנהיג הקבוצה, הרב ברנד, נשא דברים במהלך הביקור ו"האריך לבאר את מצוות העליה להר הבית בזמן הזה לקידום עבודות המקדש ובניינו, ובאיסור לנסות את השם בניסים". יצויין כי במהלך ימי חנוכה, עלו להר הבית למעלה מאלף יהודים – כך על פי נתוני ארגוני המקדש.

כזכור, מרן הגראי"ל שטיינן זצוק"ל יצא בחריפות נגד עליית יהודים להר הבית והגדיר זאת כ"איסור כרת". בעבר, מרן הגראי"ל אף אמר כי הטבח בבית הכנסת בשכונת הר נוף – אירע בגלל עליית יהודים להר הבית.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/upFqtV

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1794975393854494