Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

"בסוף לא קטפנו, כי לא היו"
יושבת ראש המינהל הקהילתי סיפרה הבוקר כי מאה איש הלכו ליער ירושלים בשבת כדי ללקוט פטריות, אבל הם לא מצאו. ולדבריה, לא מדובר בחילול שבת | מנגד מ"מ רה"ע פינדרוס: "הגוף הוא עירוני ולא פרטי"

סערת הפטריות שנחשפה ב'בחדרי חרדים' הגיעה הבוקר לגלי צה"ל. כזכור, תושבי שכונת בית הכרם בירושלים היו אמורים להיפגש עם נציגי העירייה בעניין כירוי כביש בגין, אלא שהפגישה הזו בוטלה בעקבות דרישת הנציגות החרדית ובראשם חבר המועצה יוחנן ויצמן שביקש למחות על חילול השבת שנעשה על ידי המינהל הקהילתי באירוע קטיף פטריות בשבת.

הבוקר אמרה לגל"צ יושבת ראש המנהל הקהילתי נגה לב ציון, כי "הלכנו כמאה איש ליער ירושלים לקטוף פטריות, אבל בסוף לא קטפנו כי לא היו פטריות", לדבריה, מסרבת להסכים עם הקביעה כי תושבי השכונה "חיללו את השבת". בשיחה עם ישי שנרב היא אמרה: "אנחנו לא מחללים – אנחנו חוגגים את השבת בדרכנו הפלורליסטית".

מנגד, מ"מ ראש העיר יצחק פינדרוס נימק ואמר כי "אני וחבריי לא חשנו בנוח לבוא לדון יום אחרי השבת המדוברת", לדבריו, "ירושלים רובה דתית ומסורתית, ועל פגיעה כזו קשה להם היה לעבור על סדר היום הגוף הוא 'סמי' עירוני, לא פרטי".

לב ציון השיבה לפינדרוס: "ירושלים היא גם דתית וגם מסורתית, לא רק. כל הקהילות צריכות להתבגר ולהבין שאנחנו לא מסכימים על הכול".

לכתבה: https://goo.gl/Yq9xLC

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1852612421424124