Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך כל הזמן

מה מנע מנציגי יהדות התורה לפעול לביטול פסטיבל הטריפות?

פרסום ראשון: חברי מועצת העיר ירושלים נמנעו מלפעול לביטולם של אירועים שתכננה העירייה לקיים במסעדת טריפות מחללת שבת, בתואנה כי הם עסוקים בטיפול ב'משבר' אחר שזמנו עבר • כל הפרטים

הועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית ירושלים ביטלה ברגע האחרון סיור שתוכנן להתקיים הבוקר לבקשת המינהל הקהילתי בית הכרם, לאחר שהאחרונה הודיעה על התנגדותה הנחרצת לאחת מתכניות הדגל שמוביל ראש העיר ברקת בימים אלו – קירוי כביש בגין.

ל'כל הזמן' נודע כי בסבב שיחות ליילי שהתקיים עם צאת השבת הודיעו חברי הועדה החרדים כי הם מבטלים את הסיור, מאחר וחרף בקשות חוזרות ונשנות לביטול אירוע 'נטיעות' שיזמה המינהל הקהילתי לשבת האחרונה, התקיים האירוע כמתוכנן.

ל'כל הזמן' נודע עוד כי המהלך המדובר סוכם כבר במהלך סוף השבוע האחרון מאחורי דלתיים סגורות, אך חברי מועצת העיר שומרי המסורת ציפו לשינויים מצידה של המינהל הקהילתי ועל כן לא פירסמו בפומבי את דבר האיום.

בתוך כך, הודיעה הבוקר העירייה כי היא תבטל מספר אירועים שתוכננו להתקיים מחר במסגרת פסטיבל 'שאון חורף' במסעדות טריפה מחללי שבת. זאת, בשל לחץ כבד שהפעילו חברי מועצת העיר אריה קינג ופיני עזרא. עם זאת, מהמידע שהגיע ל'כל הזמן' עולה כי שאר חברי מועצת העיר החרדים בחרו שלא להתייחס לאירוע הפסטיבל, בתואנה כי הם עסוקים בטיפול ב'משבר' שיצרו במינהל הקהילתי בית הכרם.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/QqUCf5

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1851896654829034