Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

משפיעי ברסלב במכתב נגד הרב ברלנד

רבנים בחסידות ברסלב פרסמו לפני זמן קצר מכתב בו הם מוקיעים את התנהגותו של רבה של קהילת שובו בנים הרב אליעזר ברלנד [1] – וזאת לאחר שהשבוע נחשפו מספר תיעודים שאינם מקובלים בציבור החרדי [2].

פסק בית הדין יוצא ומתפרסם בצוותא חדא עם מכתב גיבוי, אישור וחיזוק, עליו חתומים משפיעים בברסלב: בין החתומים: הרב יעקב מאיר שכטר שליט"א, הרב משה קרמר שליט"א, הרב נתן ליברמנש שליט"א והרב שמעון שפירא שליט"א, כשכולם כאחד זועקים בכל תוקף ועוז על החובה לבער הרע מקרבנו, להתרחק ולהרחיק אחרים, למחות ולהוקיע את הרב ברלנד.

קו ברסלב פתח שלוחה מיוחדת לשמיעת פסק בית הדין המיוחד ומכתב הרבנים, ושמיעת דבריו הברורים והנחרצים של כל אחד ואחד מזקני ומשפיעי אנ"ש [2] שליט"א, ללא אף יוצא מן הכלל, על דבר חתימתם, כשרובם ככולם מוסיפים ומבהירים את דעתם.

בשובו בנים אמרו בתגובה כי אחרי הכל מדובר בפרסום מחדש של משהו שהם כבר פרסמו לפני שנה. זה חומר ממוחזר. יש רבנים גדולים ומפורסמים שלא חתמו. "בית הדין" הזה לא שמע מעולם צד אחר ובית דין אחר שבדק את התנהלותם פסק שהם מתנהלים נגד ההלכה.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/tua4kf

=====

הערות מערכת 0202:

[1] הרב אליעזר ברלנד – מייסד ומנהיג קהילת "שובו בנים" בברסלב. לאחר שנמלט מהארץ והוסגר חזרה לישראל, הוא הורשע במסגרת עסקת טיעון במעשה מגונה ותקיפה ונגזרו עליו 18 חודשי מאסר. מאז סיום ריצוי עונש המעצר ומעצר הבית שהוטלו עליו, מרבה הרב ברלנד לערוך כינוסים שונים ברחבי הארץ דבר שגורר ביקורת רבה והתנגדות הן בציבור הכללי והן בציבור החרדי ואף בתוך חסידות ברסלב.
[2] הכוונה לסרטון שהתפרסם לאחרונה ובו נראה הרב ברלנד נוגע בפניה של אישה חרדית נשואה.
[3] אנ"ש – אנשי שלומנו, כינוי הנפוץ בעיקר בחסידויות לשאר חברי החסידות.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1851609044857795