Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

הגר"ח הורה לבנות להתייצב? "המכתב מזוייף"

בשעות האחרונות התפרסם מכתב בתקשורת החרדית בו מורה מרן שר התורה הגר"ח [הגאון רבי חיים] קנייבסקי [1] לבנות שחזרו בתשובה כי "עליהן להתייצב בלשכת הגיוס ולהוכיח – כי הן אכן דתיות".

המכתב עורר הדים, שכן עד כה גדולי ישראל בכל הזמנים הורו לבנות שלא להתייצב בלשכת הגיוס. אלא שבבית הגר״ח מכחישים. "בימים האחרונים מסתובב פסק הלכה בשמו של מרן שר התורה בעניין התייצבות בנות. הננו להודיע כי מדובר בזיוף גמור על ידי אינטרסנטים הפועלים נגד גדו"י [גדולי ישראל]", נמסר מבית הגר"ח למערכת "קו הסקופים".

מבדיקה שערך "אקטואליק" עם גורם בבית הגר"ח הוא מאשר כי המכתב שפורסם כביכול בשם הגר"ח – מזוייף לחלוטין.

ההערכה היא כי דעתו של מרן שר התורה שאין לבנות להתייצב בלשכת הגיוס. אך על כך הוא לא נשאל.

בחודשים האחרונים הצפנו כאן ב"אקטואליק" את נושא גיוס בנות שעלה לכותרות בשל עיסוק הח"כים החרדים בתקנות החדשות שבו יצטרכו בנות להתייצב בלשכת הגיוס. טענות רבות הגיעו מצד חוגי הקנאים שמטפלים בפניות של מאות בנות חוזרות בתשובה שהסתבכו עם רשויות הצבא.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/Zsd4Ux

=====

הערת מערכת 0202:

[1] הרב חיים קנייבסקי – רב בני ברקי, ממנהיגי הציבור הליטאי-חרדי. נחשב לפוסק הלכה חשוב בציבור החרדי ורבים מגיעים אל ביתו בשאלות שונות ובבקשות לברכה.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1848634905155209