Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

בחורי ישיבה כלאו פורץ

דרמה בישיבה: צעיר פרץ בצהרי שבת לישיבת 'עטרת ישראל' בבית וגן, במטרה לגנוב רכוש. בחורי הישיבה כלאו אותו, והתכוונו להסגירו למשטרה במוצאי שבת, אלא שלקראת השעה 16:00, ניסה הפורץ להימלט וניסה לדקור את הבחורים. בעקבות הסכנה, הוזעקה המשטרה למקום, והפורץ נעצר.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1848332081852158