Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מי שמעוניין לאכול מאפים עתירי קלוריות ומייד לחוש טעם אמריקאי, שיבוא למאפיית ניו יורק בייק-שופ במאה שערים החדשה, או כפי שהיא נקראת היום – בית ישראל.

מי שמעוניין לאכול מאפים עתירי קלוריות ומייד לחוש טעם אמריקאי, שיבוא למאפיית ניו יורק בייק-שופ במאה שערים החדשה, או כפי שהיא נקראת היום – בית ישראל.

השכונה נבנתה כהרחבה לשכונת מאה שערים. המטרה הייתה לעזור לעניים שאינם יכולים לעמוד ביוקר הקמת בתים במאה שערים ו/או חוסר היכולת לשלם עבור שכירות. הקרקע נרכשה על ידי אריה לייב הרשלר במחיר זול בשל בעיות ניקוז קשות.

בתחילה התיישבו בשכונה מתיישבים דלי אמצעים אולם מהר מאוד הגיעו אליה תושבים מכל המעמדות. השכירות לבתי המגורים הייתה זולה מאוד, והם נבנו בצפיפות רבה. חלק מהבתים פוצלו לדירות קטנות צפופות אף יותר. המתיישבים היו דתיים – מסורתיים ועסקו במקצועות שפרנסתם קשה, כגון פועלים, פקידים, סנדלרים וכו'.

במרכז השכונה ניצב בית הכנסת – שטיבלאך "בית יעקב" שבו מתקיימות תפילות לאור כל היממה. בנוסף לבית כנסת זה קיימים בשכונה בתי כנסת רבים המשתייכים לקהילות השונות שמתגוררות בשכונה: פינסק קארלין, סאטמר, ברסלב, מונקטאש, יהודי קווקז, לעלוב ועוד.

מדי יום חמישי נחסם בשכונה רחוב שמעון רוקח על ידי אגודת "יד עזרא ושולמית" שפורשת על כל הרחוב מאות חבילות מזון המיועדות לנזקקי ירושלים.

מי שמעוניין להיות 'מיוחס' ואולי למצוא שידוך יותר בקלות, כדאי שיכניס לקורות חייו לימודים בישיבת מיר הידועה שנמצאת בשכונה. ישיבת מיר היא ישיבה ליטאית שמתוייגת כאחת מהישיבות הנחשבות והגדולות בעולם. לאחרונה בחורי הישיבה חשו התרגשות רבה כאשר ה’מתמיד’ הרווק המבוגר של הישיבה הגדולה התארס בגיל 42. בתקופת הקורונה הוקם בסמוך לישיבה מתחם חיסונים גדול ומאות בחורי ישיבה ואברכים התחסנו בו.

קרדיט לתמונה: google street view

#בית_ישראל
#ירושלים_על_המפה

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/234709794_4633214276697244_6858291603035678413_n.png?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=WX5kvKSsfwcAX8XqKoZ&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=edc84d9c05f1e1f0bdd6e2c65f9b0bfe&oe=616FC540`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4633215933363745/