Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

כתוב את הכותרת כאן

חשש ממהומות בשכונת מאה שערים לאחר שהרשויות הודיעו שיפרקו את סוכתו של ר' משה ברנדסופר [*] מחסידות תולדות אברהם יצחק[**]

חשש ממהומות בשכונת מאה שערים לאחר שהרשויות הודיעו שיפרקו את סוכתו של ר' משה ברנדסופר [*] מחסידות תולדות אברהם יצחק[**]

הסוכה נמצאת ברחוב זונפלד הסמוך לישיבת מיר בירושלים, בין שכונת מאה שערים לשכונת בית ישראל. מדובר על סוכה ענקית שמתנשאת לגובה רב על פיגומים רבים

אמש נוצר רעש תקשורתי סביב הבטיחות של אותה סוכה, למרות שהסוכה נבנתה תוך כדי פיקוח הדוק של המהנדס פרקל שאף חתם עליה ואישר לתלות שלט שהבנייה נעשתה בפיקוחו

התביעה העירונית של עיריית ירושלים, דרך סגן היועמ”ש עו”ד חיים נרגסי, הודיעה לבעלי הסוכה כי מכיוון שלא קיבלו אישור ממהנדסי העירייה על בטיחות הסוכה, אלא הם רק קיבלו אישור ממהנדס פרטי, עליהם לפרקה, עד היום (שלישי) בשעה 12:00 בצהריים, אחרת פקחי העירייה יבואו לפרקה.

מכיוון שר' משה שייך לחצר תולדות אברהם יצחק הנחשבת קיצונית ישנו חשש ממהומות משמעותיות בעקבות צו הפירוק של הסוכה

‼דרך מערכת 0202/המחדש

‼צילום: על פי סעיף 27א

=====

הערות מערכת

[*] פוסק ומורה הוראה מטעם העדה החרדית בבית ההוראה בירושלים אותו ייסד. רבה של חברה קדישא-פרושים ורב בית המדרש המרכזי של חסידות תולדות אברהם יצחק שעל חסידיה הוא נמנה.

[**] חצר חסידית ירושלמית-הונגרית, המשתייכת לחסידויות היישוב הישן, מחוברת אידאולוגית לדרכה של העדה החרדית ולהתנגדותה לציונות.

#מאה_שערים #מהומות #צו_פירוק #תולדות_אברהם_יצחק #סוכה

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/241859565_4720786724606665_5666390688609110212_n.png?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=DSruPjh8dugAX_BUSkK&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=de2d0535488a3c1ab244bc74c600b42e&oe=61670E2A`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4720823457936325/