Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

כתוב את הכותרת כאן

הרוחות בחברה החרדית עדיין סוערות בעקבות תקיפתו אמש של חבר הכנסת מאיר פרוש סמוך לביתו.

הרוחות בחברה החרדית עדיין סוערות בעקבות תקיפתו אמש של חבר הכנסת מאיר פרוש סמוך לביתו.

האירוע התרחש עת הלך חבר הכנסת בשכונתו אז שני אלמונים רכובים על אופנוע התקרבו אליו ושאלו אותו האם הוא "פרוש" כשענה להם בחיוב הם ניסו להתנפל עליו ולקצוץ את זקנו.

גורמים פוליטיים בתוך החברה החרדית מעריכים שהתקיפה בוצעה על רקע העבודות של הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בעיר. הזרמים הקיצוניים בעיר מתנגדים נחרצות למעבר הרכבת הקלה ברחוב ומנסים לעשות כל שביכולתם שהבנייה תפסק.[1] הם כנראה ציפו שחבר הכנסת פרוש, שנחשב קרוב אליהם יחסית בעמדתו,[2] יעזור להם למנוע את המשך הבנייה וכשהוא לא נענה לזה הם החליטו לתקוף אותו.

לאחר התקיפה הוצמדו לחבר הכנסת שני מאבטחים שידאגו לשלומו

יש לציין שבעיתונים יתד נאמן [3] והמבשר[4] אין סיקור הבוקר על התקיפה נגד חבר הכנסת. בעיתון המודיע,(5) מנגד, ישנו סיקור של האירוע ונכתבו דברי תמיכה בחבר הכנסת מאיר פרוש.

‼מערכת 0202/הרשתות החברתיות

‼צילום: חבר הכנסת פרוש עם המאבטח. על פי סעיף 27א

=====

הערות מערכת

[1] עוד על ההפגנות נגד הרכבת: https://bit.ly/3EfMmRz

[2] ח"כ פרוש משתייך לקבוצת החצרות החסידיות המכונות "ירושלמים", ובין האדמו"רים והקהילות שהוא מייצג במסגרת סיעת "שלומי אמונים" ביהדות התורה יש גם כמה הקרובים אידיאולוגית לחוגי "העדה החרדית" האנטי ציונית.

[3] יתד נאמן – עיתון חרדי המזוהה עם מפלגת דגל התורה, בעל תפוצה הרחבה ביותר במגזר החרדי בימי חול.

[4] הַמְבַשֵר – הוא עיתון חרדי יומי המזוהה עם סיעת 'שלומי אמוני ישראל' [סיעתו של ח"כ מאיר פרוש] ב'אגודת ישראל'.

[5] הַמּוֹדִיעַ – הוא עיתון חרדי יומי הוותיק ביותר בישראל. העיתון הינו ביטאון של מפלגת 'אגודת ישראל', אם כי בעיני רבים העיתון נתפס כמשויך לחסידות גור.

@img td:`https://scontent-dfw5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/241798168_4720027974682540_5366678239262127035_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=Rif4eZdP8ngAX82ane5&_nc_ht=scontent-dfw5-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=697b5ca6fc7e0c58f7971846f74c6760&oe=61651125`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4720042854681052/