Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

ניצחון חרדי בירושלים: אושר שימוש חורג לבית הספר; נציגי ש"ס נעדרו
לאחר התבוסה בשבוע שעבר, הפעם נרשם ניצחון לחרדים בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לאחר שאושר שימוש חורג עבור ביה"ס 'יראת השם' של מעיין החינוך התורני בצומת פת בירושלים.

לאחר התבוסה שרשמה הנציגות החרדית בספרא בשבוע שעבר, בהצבעה על שימוש חורג עבור גני הילדים בשכונת רמות ב', הבוקר (רביעי) רושמים הנציגים החרדים ניצחון בוועדה המקומית לתכנון ובניה עם האישור לשימוש חורג עבור בית הספר 'יראת השם' שעל ידי מעיין החינוך התורני של ש"ס בצומת פת בירושלים.

בראש הוועדה עמד סגן ראש העיר מאיר תורג'מן שלפני שבוע פסלה שימוש חורג במבנה בשכונת רמות ב' עבור גני ילדים חרדים.

לאחר עימותים קולניים בתוך הועדה, הוחלט לאשר שימוש במבנה לעוד שנה וחצי. מי שנכח בוועדה הם חברי מועצת העיר מטעם 'יהדות התורה': יוחנן ויצמן, אליעזר ראוכברגר, יעקב הלפרין, יצחק פינדרוס וישראל קלרמן. יו"ר הועדה סגן ראש העיר מאיר תורג'מן. נציגי ש"ס נעדרו לאורך הדיון, ובסיומו הגיע חבר המועצה אברהם בצלאל (ש"ס). עוד נכחו בוועדה: נציגי האופוזיציה יהודה גרינפלד (ירושלמים) ולורה ורטון (מרצ).

במהלך הדיון, העירה חברת המועצה לורה ורטון על היעדרותם של חברי ש"ס מהדיון. לדבריה: "אני מתביישת שהם לא נוכחים למרות שמדובר בבית ספר שלהם".

בוועדה סוכם עוד כי בכל חצי שנה יעדכנו את הוועדה המקומית לתכנון ובניה במצב הבטיחות במבנה. בית הספר שוכן בצמידות לתחנת דלק, המבנה עצמו שימש בעבר כמרכזיית טלפונים של בזק ועד היום ניצבים אנטנות ישנות מעל המבנה. טענות קשות הועלו מצד התושבים נגד מיקומו של בית הספר ושהות ילדות קטנות לצד תחנת דלק ואנטנות הפולטות קרינה וגורמות לסכנת חיים.

יצוין כי על בית הספר ניצבות עשר אנטנות שאינם בשימוש. בעבר, היה זה מבנה של בזק ובתחילת שנת הלימודים הוסב המבנה לטובת בית הספר. למרות שהועדה אישרה שימוש חורג, כעת הדיון יגיע לוועדת ערר, שם ככל הנראה יפסלו את השימוש במבנה.

לכתבה: http://www.kikar.co.il/266534.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1847328478619185