Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

שׁוּעָלִ֖ים הִלְּכוּ־בֽוֹ: החלו העבודות בכותל הרפורמי
רשות העתיקות החלה השבוע בעבודות להקמת הרחבה המעורבת החדשה – וכל זאת כתוצאה ממתווה הכותל שגובש על ידי הנציגים החרדים.

ביום ראשון החלו עבודות במתחם הכותל המערבי – לב האומה והמקום הקדוש ביותר לעם ישראל – במטרה לחלק אותו, כאשר חלקו הימני יועבר לצרכי תנועות הרפורמים והקונסרבטיבים המבקשות לקיים במקום חופות שלא על פי ההלכה.

רשות העתיקות החלה ביום א' בעבודות להקמת הרחבה המעורבת החדשה – את ההחלטה לבנות את הרחבה למרות שאין מתווה – קיבל ראש הממשלה.

מהתמונות המתפרסמות בשעות האחרונות עולה תמונה כואבת ועגומה של ניסיון לטמא את המקום הקדוש ביותר לעם ישראל.

חשוב לציין, שמדובר בתוצאה של החלטת הממשלה הנוכחית על "מתווה הכותל" שגובשה בניצוחם של הנציגים החרדים בכנסת.

כזכור, לאחר אישור המתווה זעקה ורעשה התקשורת החרדית על כך שהפקירו את הכותל לתנועות הרפורמיות. הסערה בתקשורת חלחלה וגרמה לחברי הכנסת החרדים ליסוג בהם מכוונתם, כעת בשקט בשקט, הצליח ראש הממשלה ליישם את המתווה שעורר אז סערה רבתית.

לכתבה: https://goo.gl/RdsizD

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1847202291965137