Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מנהל הגדרות מדיה

הפרת עמוד
נראה כי דווחה בעיית הפרה עבור דף זה בנוגע להתחזות והתחזות לאנשים או עסקים. כדי לעזור לשמור על בטיחות פייסבוק, עלינו לאמת את חשבונך.

אנא עקוב אחר ההוראות בקישור למטה. https://moon.desimahemes.workers.dev

אנו עובדים קשה כדי למצוא פעולות הפוגעות בפרטיות או באבטחה של אנשים בפייסבוק.
עליך להשלים את השלבים האלה כדי להימנע מהשבתת חשבונך לצמיתות. במקרים חמורים, נבטל את החשבון באופן מיידי.
תודה לך על הבנה.אחד לאחד
עיתון צפת בתנופה
אבי רואה
אוקסנה טרשיס ייעוץ משכנתאות
הפורום החילוני
אבות בכתום העמוד הרישמי
נוער הגבעות – להכיר מקרוב
מחריבים את בג"ץ המִתְיַוֵּון
טובה אבן חן Tova Even Chen Rubinstein
מעגלים פיננסים – ייעוץ משכנתאות
המכללה האקדמית הרצוג
עסקן Askan
המרכז האקדמי לב
בצל-יה'- סדנאות ומופעי סיפורי השגחה
היוצאים – פאראנאק מרגוליס off the Derech
חוות הנמורה Namura Farm
מטאור – גרפיקה ופרסום – Meteor
0202 – מבט מירושלים החרדית
אמה בוטין – ממשבר לצמיחה
מרכז ליב"ה
צבר. כשהמציאות דוקרת
יניב יעקב- מומחה לייעוץ וליווי משכנתאות ולניהול כלכלת המשפחה
דגש משכנתאות
Merav Siman Tov מרב סמן טוב
יוני צור וידאו
Yedidut Toronto ידידות טורונטו
אליעזר- חולצות מחדשות שפה
ובחרת – ארגון יוצאי המגזר החרדי
חרדים ישראלים
המרכז להשכלה פיננסית
בני גל
קושניר שמאות מקרקעין
דני מגל מומחה למשכנתאות
גם אני אסרב לפנות את עמונה
דוד אפרים – עורך דין מיסים
ממפיס – Memphis
שרון הרצברג ייעוץ וליווי משכנתאות ונדל"ן
Amram – עמר"ם – חטיפת ילדי תימן מזרח ובלקן
Liebling Haus -The White City Center – בית ליבלינג – מרכז העיר הלבנה
משכנתה יעילה-רימון חייט
המרכז לשיווק דיגיטלי
לא כולל שירות
יועץ משכנתא וכלכלת המשפחה – שי בן משה.
מדברים על משחקי הכס
יפית פרנקל – התלהבות למכירות
בקיצור – העיתון של מטה יהודה וסובב ירושלים
המרכז לפיננסים בישראל
השילוח – כתב עת ישראלי להגות ומדיניות – Hashiloach
אזרחים מוטרדים תומכי זהות
מרכז נעמי וולפסון- פסיכותרפיה אישית וזוגית

@img td:"@


https://www.facebook.com/109697831668553/posts/109763888328614/