Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

כתוב את הכותרת כאן

מחוץ למסך

Off Screen

خارج الشاشة

מחוץ למסך Off Screenخارج الشاشة

הרצאות
סיורים
סדנאות
פאנלים
שיעורי חינוך

סדנאות

פסקה קצרה על תוכן אפשרי להרצאות: להמשיך אל העתיד הרחוק ולשבור את המחסום בין המקום ובין האדם, וזאת באמצעות הקמת מיצגי אומנות באתרים שונים באל-קודס [ירושלים] שנבחרו בקפידה כדי להוות נקודת מפנה ונקודת מוצא למה שיכול להיות. ׳אתנחתא’; השקט המרגיע בין הקטעים המוזיקליים או התיאטרליים, שמוביל אותך למקומות שלא היית בהם בעבר ומאפשר לך להבין את כל מה שקרה ושיקרה בבהירות וללא קושי, בניסיון להקפיא את הרגע. תערוכת ‘אתנחתא’ עוצבה במטרה לשבור את המחסום בין המקדסי [הירושלמי] לקיום שלו, לעורר רגשות שונים בניסיון הכרחי להדגיש את חשיבות הסולידריות (הנושא של פסטיבל קלנדיה הבינלאומי). אל-חוש מציג את הנושא הזה על ידי שיתוף אמנים פלסטינים גולים ואמנים בינלאומיים שמביעים סולידריות עם הסוגיה הפלסטינית, ובהשתתפות אומנים מקומיים. תערוכת ‘אנחתא’ היא פעולה רפלקטיבית ונוסטלגית, שמבהירה את חשיבות הסולידריות עם פלסטין בכלל ועם אל-קודס בפרט. התערוכה היא חלק מפעילויות ‘לילות אל-קודס’. המוזיקה בוידאו מאת א-נאט’ר. האמנים המשתתפים הם: בלייק שו, תום בוגראט, תיסיר אל-בטניג’י, רואן אבו-גוש, מחמד ג’ולאני, נור עאבד, נור אבו-ערפה, האני זערב.”

בולטס
בולטס
בולטס
בולטס
בולטס

פרטים טכניים:

זמנים | תאריכים | דוברים | מחיר| לפרטים | מייל

צרו איתנו קשר:

כתובת מייל | טלפון | כתובת

סדנאות קודמות
ממליצים עלינו

המלצה מאת משתתף.ת בעבר: שם, קונסטקסט

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

לורם יפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

המלצה מאת משתתף.ת בעבר: שם, קונסטקסט

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

לורם יפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

הרצאות

פסקה קצרה על תוכן אפשרי להרצאות: להמשיך אל העתיד הרחוק ולשבור את המחסום בין המקום ובין האדם, וזאת באמצעות הקמת מיצגי אומנות באתרים שונים באל-קודס [ירושלים] שנבחרו בקפידה כדי להוות נקודת מפנה ונקודת מוצא למה שיכול להיות. ׳אתנחתא’; השקט המרגיע בין הקטעים המוזיקליים או התיאטרליים, שמוביל אותך למקומות שלא היית בהם בעבר ומאפשר לך להבין את כל מה שקרה ושיקרה בבהירות וללא קושי, בניסיון להקפיא את הרגע. תערוכת ‘אתנחתא’ עוצבה במטרה לשבור את המחסום בין המקדסי [הירושלמי] לקיום שלו, לעורר רגשות שונים בניסיון הכרחי להדגיש את חשיבות הסולידריות (הנושא של פסטיבל קלנדיה הבינלאומי). אל-חוש מציג את הנושא הזה על ידי שיתוף אמנים פלסטינים גולים ואמנים בינלאומיים שמביעים סולידריות עם הסוגיה הפלסטינית, ובהשתתפות אומנים מקומיים. תערוכת ‘אנחתא’ היא פעולה רפלקטיבית ונוסטלגית, שמבהירה את חשיבות הסולידריות עם פלסטין בכלל ועם אל-קודס בפרט. התערוכה היא חלק מפעילויות ‘לילות אל-קודס’. המוזיקה בוידאו מאת א-נאט’ר. האמנים המשתתפים הם: בלייק שו, תום בוגראט, תיסיר אל-בטניג’י, רואן אבו-גוש, מחמד ג’ולאני, נור עאבד, נור אבו-ערפה, האני זערב.”

בולטס
בולטס
בולטס
בולטס
בולטס

פרטים טכניים:

זמנים | תאריכים | דוברים | מחיר| לפרטים | מייל

צרו איתנו קשר:

כתובת מייל | טלפון | כתובת

סדנאות קודמות
ממליצים עלינו

המלצה מאת משתתף.ת בעבר: שם, קונסטקסט

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

לורם יפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

המלצה מאת משתתף.ת בעבר: שם, קונסטקסט

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

לורם יפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.