Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

לתרומות

Donate Us

للتبرع

לתרומות

 

עמותת 0202 – נקודות מבט מירושלים  מספקת הצצה למציאות בירושלים כפי שהיא נחווית על ידי תושביה השונים ומעודדת הבנה מורכבת יותר של ירושלים על-ידי כך שהיא מאפשרת לאנשים להיכנס לנעליים של האחר ולראות את המציאות הירושלמית מנקודות מבט של הקהילות השונות שמרכיבות אותה. אנו עושים זאת באמצעות ריכוז הפרסומים ברשתות התקשורת וברשתות החברתיות של הקהילות השונות שחולקות את העיר. אנו מנגישים שלוש נקודת מבט ירושלמיות בשלושה עמודי פייסבוק: נקודת מבט פלסטינית מירושלים המזרחית, נקודת מבט חרדית ונקודת מבט מירושלים המערבית. בנוסף לכך, אנו מציעים סדנאות, סיורים ושיחות שעוזרות למשתתפים להבין  טוב יותר איך ירושלים נראית מנקודת מבט אחרת.

מטרתנו כפולה: הזרמת מידע אודות אירועים חשובים למגזר אחד בעיר שאינם מגיעים לתקשורת חיצונית לו, וכן פתיחת צהר להבנת האופן בו רואים המגזרים השונים את האירועים בעיר.

עבודת התרגום וההנגשה דורשת מומחיות בתרגום ורגישות תרבותית. כל פוסט שמתורגם כולל שעות של הכשרה, עבודה בין צוותית, חיפוש ברשת ועוד.  

יש לך אפשרות לתמוך בעבודה שלנו ולעזור לנו להיות עצמאיים יותר.

36 ₪ בחודש יאפשרו לנו לפרסם פוסט אחד נוסף.

180 ₪ יתנו לנו לערוך סדנא אחת נוספת.

כל תרומה הופכת את ירושלים למקום שטוב יותר לחיות בו.

אפשר לתרום על-ידי הוראת קבע ל

עמותת 0202 – נקודות מבט מירושלים

חשבון: 71316/01

בנק: לאומי (10)

סניף: 912