Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אירועים Events أحداث

אירועים

Events

أحداث

פסקה כללית על האיורעים שלנו: להמשיך אל העתיד הרחוק ולשבור את המחסום בין המקום ובין האדם, וזאת באמצעות הקמת מיצגי אומנות באתרים שונים באל-קודס [ירושלים] שנבחרו בקפידה כדי להוות נקודת מפנה ונקודת מוצא למה שיכול להיות. ‘אתנחתא’; השקט המרגיע בין הקטעים המוזיקליים או התיאטרליים, שמוביל אותך למקומות שלא היית בהם בעבר ומאפשר לך להבין את כל מה שקרה ושיקרה בבהירות וללא קושי, בניסיון להקפיא את הרגע. תערוכת ‘אתנחתא’ עוצבה במטרה לשבור את המחסום בין המקדסי [הירושלמי] לקיום שלו, לעורר רגשות שונים בניסיון הכרחי להדגיש את חשיבות הסולידריות (הנושא של פסטיבל קלנדיה הבינלאומי). אל-חוש מציג את הנושא הזה על ידי שיתוף אמנים פלסטינים גולים ואמנים בינלאומיים שמביעים סולידריות עם הסוגיה הפלסטינית, ובהשתתפות אומנים מקומיים. תערוכת ‘אנחתא’ היא פעולה רפלקטיבית ונוסטלגית, שמבהירה את חשיבות הסולידריות עם פלסטין בכלל ועם אל-קודס בפרט. התערוכה היא חלק מפעילויות ‘לילות אל-קודס’. המוזיקה בוידאו מאת א-נאט’ר. האמנים המשתתפים הם: בלייק שו, תום בוגראט, תיסיר אל-בטניג’י, רואן אבו-גוש, מחמד ג’ולאני, נור עאבד, נור אבו-ערפה, האני זערב.”

תמונה מתוך האירוע, שנה, צלם.
אירועים קודמים
אירועים קודמים
18 פברואר, 2022
18 פברואר, 2022
הרצאה בריסטריט
28 פברואר, 2021
28 פברואר, 2021
אירוע עתידי 3
5 מאי, 2021
5 מאי, 2021
אירוע עתידי 2
18 מרץ, 2021
18 מרץ, 2021
אירוע עתידי
2 פברואר, 2021
2 פברואר, 2021
אירוע שכבר היה 2
2 פברואר, 2021
2 פברואר, 2021
אירוע שכבר היה