Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אודות

About

من نحن

אודות

עמותת 0202 – נקודות מבט מירושלים  מספקת הצצה למציאות בירושלים כפי שהיא נחווית על ידי תושביה השונים, באמצעות ריכוז הפרסומים ברשתות התקשורת וברשתות החברתיות של הקהילות השונות שחולקות את העיר. אנו מנגישים שלוש נקודת מבט ירושלמיות בשלושה עמודי פייסבוק: נקודת מבט פלסטינית מירושלים המזרחית, נקודת מבט חרדית ונקודת מבט מירושלים המערבית. בנוסף לכך, אנו מציעים סדנאות, סיורים ושיחות שעוזרות למשתתפים להבין  טוב יותר איך ירושלים נראית מנקודת מבט אחרת.

מטרתנו כפולה: הזרמת מידע אודות אירועים חשובים למגזר אחד בעיר שאינם מגיעים לתקשורת חיצונית לו, וכן פתיחת צהר להבנת האופן בו רואים המגזרים השונים את האירועים בעיר.

במקומות בהם אנו מתרגמים דיווחים (מערבית לעברית ולהפך), אנחנו מקפידים על תרגום נאמן למקור, פרט למונחים המתפרשים בצורה שונה בשתי החברות. במקרים כאלו אנחנו מנסים להציע תרגום ענייני ולא מילולי.

כל מה שמתפרסם באתר ובדפי הפייסבוק אינו משקף את דעותיהם של צוות האתר, אלא את התפיסות של הכותבים במגזרים השונים, וכן אינו מוודא את אמינות הדיווחים המופיעים בתקשורת אותה אנו מנגישים.

שתהיה לכם/ן קריאה משמעותית.

צוות העמותה
דודי אפרתי
רכז תחום חרדים
מאי בקרי
רכזת ועיתונאית בתחום מזרח | רכזת פרויקט 'נשים של ירושלים'
מרשה לובובני
מנכ"לית
שד׳א שקיראת
רכזת מערך שירותי התרגום
נעמה דנה
רכזת תחום מערב
אפרת קרובני
רכזת פרויקט 'נשים של ירושלים'
ועד מנהל
שמואל דרילמן
חבר וועד מנהל 0202
סיליה ג'ואברי
חברת וועד מנהל 0202
פנינה פוייפר
חברת וועד מנהל 0202
בצלאל שטאובר
יו"ר הוועד המנהל
אפרת אטון
חברת וועד מנהל 0202
הצוות המייסד
ערן צדקיהו
מייסד שותף
מיכל שירז
מייסדת העמותה
שירה לאורנס
מייסדת שותפה
מועתצם עטשאן
מייסד שותף
יוסי קלאר
צוות מייסד עמוד חרדי
שיר גריידי
צוות מייסד
שותפים