Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אודות

About

من نحن

אודות

עמותת 0202 – נקודות מבט מירושלים  מספקת הצצה למציאות בירושלים כפי שהיא נחווית על ידי תושביה השונים, באמצעות ריכוז הפרסומים ברשתות התקשורת וברשתות החברתיות של הקהילות השונות שחולקות את העיר. אנו מנגישים שלוש נקודת מבט ירושלמיות בשלושה עמודי פייסבוק: נקודת מבט פלסטינית מירושלים המזרחית, נקודת מבט חרדית ונקודת מבט מירושלים המערבית. בנוסף לכך, אנו מציעים סדנאות, סיורים ושיחות שעוזרות למשתתפים להבין  טוב יותר איך ירושלים נראית מנקודת מבט אחרת.

מטרתנו כפולה: הזרמת מידע אודות אירועים חשובים למגזר אחד בעיר שאינם מגיעים לתקשורת חיצונית לו, וכן פתיחת צהר להבנת האופן בו רואים המגזרים השונים את האירועים בעיר.

במקומות בהם אנו מתרגמים דיווחים (מערבית לעברית ולהפך), אנחנו מקפידים על תרגום נאמן למקור, פרט למונחים המתפרשים בצורה שונה בשתי החברות. במקרים כאלו אנחנו מנסים להציע תרגום ענייני ולא מילולי.

כל מה שמתפרסם באתר ובדפי הפייסבוק אינו משקף את דעותיהם של צוות האתר, אלא את התפיסות של הכותבים במגזרים השונים, וכן אינו מוודא את אמינות הדיווחים המופיעים בתקשורת אותה אנו מנגישים.

שתהיה לכם/ן קריאה משמעותית.

צוות העמותה
אסף רמון
רכז תחום מזרח
דורין ליזר
רכזת פעילויות תחום מזרח ירושלים
דודי אפרתי
רכז תחום חרדים
מוצטפא גרוז
רכז פעילויות תחום מערב
יסמין שלודי
רכזת תחום מערב
זהייה אבו גנאם
סמנכ"לית ומנהלת הכספים בעמותה
נוי מורדוקוביץ'
מנכ"ל העמותה
ועד מנהל
אפרת אטון
חברת וועד מנהל 0202
בצלאל שטאובר
יו"ר הוועד המנהל
פנינה פוייפר
חברת וועד מנהל 0202
סיליה ג'ואברי
חברת וועד מנהל 0202
שמואל דרילמן
חבר וועד מנהל 0202
עז א-דין סעד
חבר וועד מנהל 0202
יוסי קלאר
חבר בוועד מנהל 0202
הצוות המייסד
מועתצם עטשאן
מייסד שותף
שירה לאורנס
מייסדת שותפה
מיכל שירז
מייסדת העמותה
ערן צדקיהו
מייסד שותף
שותפים